Про призначення пенсії на пільгових умовах

Я, звернувся до Управління ПФУ для призначення пенсії на пільгових умовах за Списком №2. Мені відповіли,що я додатково повинен надати виписку з наказу по підприємству про проведеня атестації робочих місць або уточнювальну довідку. Виписку з наказу, я не можу надати так, як я працював до 01.01.1992 року, коли атестація робочих місць не проводилась, а уточнювальну довідку мені не надають на підприємстві, посилаючись на те, що у трудовій книжці є належний запис достатній для призначення пенсії на пільгових умовах. Чи є підстави у Підприємства відмовити у наданні довідки, а ПФУ відмовити мені у призначенні пенсії.

Згідно із Законом N 3108-IV від 17.11.2005 в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років застосовуються Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Відповідно до статті 100 Закону «Про пенсійне забезпечення» (далі - Закон) особам, які працювали до набуття чинності Законом (до 01.01.1992 р.) на роботах зі шкідливими й важкими умовами праці, передбачених у раніше чинному законодавстві, пенсії за віком призначають на таких умовах: особам, які мають на день набуття чинності Законом повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених у Законі, призначають відповідно до вимог щодо віку й стажу, визначених у раніше чинному законодавстві, а особам, котрі не мають повного стажу роботи зі шкідливими й важкими умовами праці, віг необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12 Закону, знижують пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому в статтях 13 - 14 Закону, виходячи з вимог щодо стажу, визначених у раніше чинному законодавстві.
Визначаючи право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 100 Закону застосовують Список №2 виробництв, цехів, професій, посад, робота яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 р. №1173, і пільговий стаж при цьому зараховують до 01.01.1992 р. Атестація робочих місць у цьому разі не потрібна. Пільговий стаж обчислюють за законодавством, що діяло до 01.01.1992 р.