Податки потрібно не збільшувати, а ефективно використовувати. Що робити після вето і Майдану-2?

Протести підприємців на Майдані розумію та підтримую. Водночас продовжую повторяти свою тезу, що не бачу сенсу у збільшенні податкового навантаження, оскільки крики уряду про дефіцит державного бюджету, скажу так - від лукавого.

Я не знайшов жодної аргументації прийняття нового податкового кодексу, котра звучала б приблизно так: "Уряд ретельно проаналізував витрати, скоротив видатки на утримання Кабінету Міністрів, місцевих ОДА, фінансування неефективних програм....і прийшов до висновку..."

Часто лунають запитання, що робити учасникам протестів далі? В одному напрямку стовідсотково переконаний :- моніторити використання бюджетів всіх рівнів. Це нудна і достаньо марудна справа, але, якщо Ви платите податки, то дивно, що ви не контролюєте, як влада ці податки тратить. Особисто я та мої колеги готові надати консультаційну та методичну допомогу. Нижче наведені наші рекомендації, підготовлені за результатами проекту «Громадський моніторинг відкритості органів місцевої влади Тернопільської області в сфері місцевих бюджетів». Якщо ці висновки неактуальні для інших областей - доказуйте. Готовий сперечатись і доказувати позицію.

Вирішення проблеми непрозорості бюджетного процесу має орієнтуватися на усунення двох основних причин, які її зумовлюють: по-перше, відсутності необхідних демократичних традицій у діяльності органів місцевої влади, внаслідок чого працівники відповідних служб не усвідомлюють важливості своєчасного і повного інформування громадян; по-друге, свідомого приховування інформації для того, щоб громада не дізналася про недоліки, зловживання чи корупційні схеми в діяльності місцевої влади. Лише комплексний підхід до мінімізації перелічених чинників здатен забезпечити зростання доступності інформації про бюджет для населення. На основі результатів проведеного моніторингу доступності інформації про місцеві бюджети для населення, висновків експертів та з метою вирішення наявних у цій сфері проблем, коаліція громадських організацій рекомендує:

І. ОРГАНАМ ВЛАДИ:

1. Верховній Раді України:

А) На законодавчому рівні встановити чіткий перелік відомостей про бюджет, які обов’язково мають бути оприлюднені. Важливе значення при цьому має закріплення сучасних ефективних способів і засобів оприлюднення інформації. Забезпечити диференційований підхід до визначення способів оприлюднення інформації про бюджет різними органами місцевого самоврядування, враховуючи територіальне розташування потенційних користувачів інформації та ресурсні можливості владних органів, а саме:

– зобов’язати місцеві державні адміністрації, міські ради міст обласного значення забезпечити функціонування офіційного сайті на якому розмістити окремий розділ “Бюджет”. Визначити чіткий перелік матеріалів, які поміщати на офіційний сайт, зокрема, бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів; проект рішення про бюджет; рішення про затвердження бюджету; рішення про використання коштів резервного фонду бюджету; реєстр укладених договорів розпорядників коштів обласного бюджету, у якому, зокрема, зазначається назва розпорядника коштів, що уклав угоду, дата і номер угоди, найменування робіт або послуг, ціна за одиницю, кількість, суму, найменування постачальника; звіти про використання коштів бюджету; іншу важливу інформацію;

– зобов’язати районні ради, міські ради міст обласного значення оприлюднювати проект рішення про бюджет (рішення про внесення змін до бюджету) з усіма додатками не пізніше, ніж 10 днів до його розгляду, рішення про бюджет, квартальний і річний звіт про виконання бюджету, іншу важливу інформацію що стосується бюджету, зокрема рішення про оренду комунальної власності, в засобах масової інформації і на офіційному сайті районних рад;

– зобов’язати сільські, селищні і міські ради міст районного значення оприлюднювати проект рішення про місцевий бюджет (про внесення змін до місцевого бюджету), рішення про місцевий бюджет та інші рішення, що стосуються формування і використання коштів місцевого бюджету, зокрема рішення про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення шляхом розміщення їх на стендах у людних місцях, а також передавати такі рішення до відповідних місцевих бібліотек.

Б) У законодавстві закріпити відповідальність органів місцевого самоврядування за неоприлюднення передбаченої інформації про місцевий бюджет.

В) Передбачити відповідальність для службовців органів державного управління і місцевого самоврядування за ненадання інформації, що стосується управління коштами місцевих бюджетів;

Г) На законодавчому рівні передбачити можливість звернення громадян і громадських організацій по необхідну інформацію до органів місцевого самоврядування.

Д) Встановити термін надання відповіді органом державного управління, органом місцевого самоврядування, бюджетними установами – 10 днів.

2.Кабінету Міністрів України:

А) Ухвалити порядок оприлюднення інформації про місцеві бюджети, з урахуванням необхідності реалізації норм законодавства щодо публічності і прозорості місцевих бюджетів.

Б) У нормативно-правових актах передбачити, які регламентують документообіг конфіденційної інформації, чітко передбачити, що інформація про формування і використання коштів місцевих бюджетів не може бути конфіденційною.

В) Розробити порядок публічного звітування головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з урахуванням забезпечення диференційованого підходу, враховуючи територіальне розташування потенційних користувачів інформації та ресурсні можливості владних органів.

Г) Внести зміни до положення про Міністерство фінансів України, передбачивши при цьому обов’язок щодо надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевих бюджетів.

3. Міністерству фінансів України:

А) Розробити типову форму бюджетного запиту для розпорядників різних видів місцевих бюджетів – обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів. Зобов’язати місцеві фінансові органи оприлюднювати на офіційних сайтах подані головними розпорядниками коштів бюджетні запити.

Б) Регламентувати порядок ведення реєстру укладених договорів розпорядників коштів місцевих бюджетів. У реєстрі, зокрема, зазначається назва розпорядника коштів, що уклав угоду, дата і номер угоди, найменування робіт або послуг, ціна за одиницю, кількість, суму, найменування постачальника. Реєстр оприлюднювати на сайті місцевих державних адміністрацій.

В) Передбачити, що у матеріалах контролюючих органів за результатами контрольних заходів щодо місцевих бюджетів обов’язково відображається стан виконання вимог нормативно-правових актів щодо оприлюднення інформації про місцеві бюджети.

4. Органам місцевого самоврядування:

А) Місцевим радам проводити громадське обговорення проекту бюджету і звіту про виконання проекту бюджету. Розглядати отримані пропозиції від громадськості на депутатських комісіях про результати якого повідомляти авторів пропозицій.

Б) Разом з опублікуванням проекту місцевого бюджету оприлюднювати позицію депутатських фракцій стосовно цього рішення.

В) Вивчати і застосовувати кращий зарубіжний досвід щодо забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.

Г) Проводити публічне заслуховування звітів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів про використання коштів місцевих бюджетів, які повинні містити перелік заходів здійснених за рахунок коштів місцевих бюджетів. Подані звіти головними розпорядниками коштів розміщувати на офіційному сайті місцевих рад. Передбачити, що публічне представлення звітів усіх головних розпорядників коштів місцевих бюджету (в розрізі економічної класифікації видатків) про виконання місцевих бюджетів здійснюється до 20 березня року, наступного за звітним.

ІІ ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ:

В умовах зростання ваги фактору персональних і персонально-групових впливів та інституційної формалізації сфери міжбюджетних відносин на тлі подальшого руйнування інституційно-правового простору держави вирішальну роль у формуванні правосуб’єктності учасників бюджетного процесу посилити роль громадянського суспільства та його ініціатив.

У цьому руслі пропонуємо провести загальнонаціональну громадянську кампанію, спрямовану на реформування та правове утвердження бюджетного, а згодом і бюджетно-податкового процесу в інтересах більшості громадян. Завдання громадянської кампанії – переведення питань формування і розподілу бюджету з площини персонально-групових відносин, що породжують корупцію, у площину публічної політики. Передбачається, що стрижнем кампанії стане розробка, обговорення, подання до парламенту і прийняття ВРУ громадянського законопроекту (пакету законопроектів) з питань участі громадськості у бюджетному процесі на всіх рівнях.

Важливим важелем впливу громадськості мають бути ініціювання створення громадських бюджетних рад при місцевих радах. Новий орган повинен слідкувати за прозорістю бюджетів, забезпечувати громадський контроль за ефективністю використання бюджетних коштів, враховувати думки громадськості стосовно напрямків використання бюджетних коштів, інформувати та залучати громадськість до формування місцевого бюджету та співпраці з органами місцевого самоврядування.

До складу Громадської ради зможуть залучатися представники об’єднань громадян, благодійних фондів, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України, активні мешканці місцевості, студенти, працівники підприємств, установ та організацій та засобів масової інформації тощо.

Ці люди матимуть можливість брати участь в формуванні бюджетних запитів, здійснювати моніторинг бюджетних процесів, контролювати прозорість бюджетів.

Окремим напрямком роботи представників НУО може стати використання інструменту громадської експертизи існуючих регіональних бюджетних програм. І, нарешті, громадським активістам варто активно використовувати можливість нових медіа та соціальних мереж (Facebook, Twitter, Livejornal тощо).

Поширити