Комунальні послуги

Які права мають споживачі комунальних послуг?

У споживачів комунальних посліг є цілий ряд прав:
1. Одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, що регламентує право споживача одержувати житлово-комунальні послуги, якісні показники яких відповідають затвердженими державою нормативам, а також умовам договору на надання житлово-комунальних послуг.

2. Одержувати у встановленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості.

3. На відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг.

4. На усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг.
Споживачі мають право вимагати від комунальних підприємств усунення недоліків житлово-комунальних послуг (наприклад ремонту в під’їзді, підвищення температури води в системі опалення) в строк, що визначено договором на надання відповідної житлово-комунальної послуги.

5. На зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.
Чинне законодавство надає можливість споживачу заявляти про отримання ним неякісних послуг або послуг не в повному обсязі. У випадку надання комунальним підприємством неякісної послуги, споживач, згідно вимог чинного законодавства, зобов’язаний щомісячно надавати комунальному підприємству акт-претензію, в якій має міститися інформація про неякісну послугу. В свою чергу, комунальне підприємство зобов’язано перевірити наведені в акті-претензії відомості і перерахувати вартість наданої послуги.

6. На несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Діюче законодавство створює можливість тимчасово відмовитися від отримання комунальних послуг. Споживач має право на тимчасову відмову в отриманні послуг по водопостачанню, водовідведенню, газопостачанню у випадку відсутності в квартирі лічильника. Відповідно, в такий період споживач звільняється від оплати наведених послуг. Для тимчасової відмови в отриманні наведених комунальних послуг споживач має звернутися із заявою до підприємства, що надає цей вид комунальних послуг.
Також споживач має право на тимчасову відмову у сплаті за послуги ЖКГ у випадку фактичної відсутності надання таких послуг. В такому випадку (наприклад відсутність води чи тепла), споживач має звернутися із заявою до відповідної комунальної служби.

7. Отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

8. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг ЖКГ на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.