Крадіжка під час чергування

Моя мама працює сторожем в школі в вечірній і нічний час.Під час її чергування сталася крадіжка 7 комп'ютерів, які знаходились в кабінеті директора і отримані були як гуманіматна допомога. Про наявність комп'ютерів мама не була повідомлена ніяким чином і не знала про їх наявність в кабінеті директора, а не в спеціальному приміщенні(якщо вони взагалі там були). На 2 тижні мама була відсторонена від роботи на час ведення слідства, хоча ніякого розпорядження про це від правоохоронних органів не було.По закінченні двох тижнів було видано наказ про переведення моєї мами на посаду прибиральниці, який вона підписала і написала, що відмовляється переводитись. Тоді їй було запропоновано звільнитись, на що мама теж відмовилась. Чи мають право мою маму перевести на іншу посаду чи звільнити без її згоди? І як би Ви порадили їй діяти далі ?

    По-перше, згідно ст. 4 Кодексу законів про працю України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. Тому для відсторонення від роботи повині бути підстави, які зазначені вище.
    По-друге, охоронник (сторож) не є матеріально відповідальною особою, і будь-яке притягнення охоронника до матеріальної відповідальності за крадіжку, яку він не вчиняв, є протизаконним.
    По-третє, згідно частини 1 статті 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника.
    Відповідно до ч. 3 даної статті у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
    Частиною 4 даної статті передбачено, що якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.
     Таким чином, Вашій мамі необіхдно звертатися до суду з вимогою про скасування наказу про переведення, так як він винеснний з порушенням трудового законодавства.