Президент України підписав закон про біометричні паспорти

    Закон №5492-VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" значиться в переліку підписаних 29 листопада, як повідомляє "Українська правда".
    Як відомо, Верховна Рада ухвалила його 20 листопада з поправками президента після вето попередньої редакції. Президента просили знову ветувати його.
    Цей закон, ініційований Василем Грицаком, передбачає впровадження паспортів із безконтактними електронними носіями інформації.
    До Єдиного державного демографічного реєстру вноситься така інформація:
1) прізвище та ім’я особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
9) відомості про документи, які підтверджують смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
10) відцифрований зразок підпису особи;
11) відцифрований образ особи;
12) додаткова змінна інформація;
13) інформація з ВІС.
    До документа, що посвідчує особу та громадянство, може вноситися додаткова змінна інформація про: місце реєстрації; сімейний стан; відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків; видачу приватизаційних паперів; додаткові біометричні дані.
    "Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів", - сказано у законі.
    Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. Паспорт для виїзду за кордон – у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, документ має м’яку обкладинку, 32 сторінки й сторінку даних.
    До паспорта громадянина України вноситься, зокрема: прізвище та ім’я особи; стать; громадянство; дата і місце народження особи; унікальний номер запису в Реєстрі; номер документа; дата видачі документа і закінчення його терміну дії; відцифрований образ особи та відцифрований підпис особи.
    До паспорта для виїзду за кордон вноситься фактично та ж інформація, а також дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника).
    У пояснювальній записці до закону вказано, що Євросоюз для боротьби зі злочинністю і тероризмом вимагає "запровадження ідентифікаційних проїзних документів з електронним носієм біометричної інформації відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)".

Поширити