Міністерство юстиції України

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України; Міністерство юстиції.
Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики.
Мін'юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та Положенням про Міністерство юстиції України, що було затверджено Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396/97.
Міністерство в установленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.