Надбавки

    Чи може керівник установи в односторонньому порядку, обгрунтовуючи власним правом суттєво зменшити або відмінити надбавку за складність та напруженість в роботі ? При чому кошти на дані виплати закладені в кошторисі, і порушень у роботі у працівника, у тому числі дисциплінарних немає.

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», надбавки скасовуються або зменшуються у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни . Радимо звернутись до керівника установи з вимогою письмово роз’яснити причини скасування надбавки, а тоді, можливо, оскаржувати таке рішення.

У нас на підприємстві дещо схожа ситуація. але відмінність полягає у тому, що з 2013 року нам скорочують фінансування та в кошторисі ця надбавка не закладена. у колективному договорі зазначено, що надбавка працівникам за складність, напруженість праці встановлюється в межах фонду оплати праці. В такому випадку дії керівництва стосовно відміни надбавки будуть правомірні? Чи обов'язково потрібно повідомляти первинну профспілкову організацію на підприємстві про відміну вищезазначеної надбавки? Якщо так, то яким способом та в які строки? (цей строк встановлений законом чи це має бути розумний для повідомлення строк?). Дякую.

   Ст. 97 (ч. 3) КзПП передбачає, що конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених частиною другою цієї статті. Ч. 2 передбачає, що умови запровадження та розміри надбавок встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.  Генеральна угода передбачає лише, що розмір такої надбавки не може перевищувати 50 % посадового окладу, тому нормативні акти нам не дадуть чіткої відповіді, чи правомірне скасування надбавок. 
    Зверніть увагу на Постанову Пленуму Верховного суду України від 24 грудня 1999 року N 13
"Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" П. 8 цієї постанови мушу зацитувати: " При вирішенні спорів про виплату премій, винагороди за підсумками роботи за рік чи за вислугу років, надбавок і доплат необхідно виходити з нормативно-правових актів, якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються зазначені нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може бути зменшено) лише у випадках і за умов, передбачених цими актами. З мотивів відсутності коштів у проведенні вказаних виплат може бути відмовлено в тому разі, коли вони обумовлені в зазначених актах наявністю певних коштів чи фінансування."
    Тут важливе останнє речення. Нормативно-правовий акт про який йдеться - це колективний договір. Ви зазначили, що у Вашому колективному договорі "надбавка працівникам за складність, напруженість праці встановлюється в межах фонду оплати праці". Тобто надбавка обумовлюється наявністю коштів у межах фонду оплати праці. Таким чином, з мотивів відсутності коштів у Вашому випадку скасування надбавок - правомірне.
    Що стосується повідомлення, то роботодавець мав повідомити про скасування надбавок працівників. Статтею 103 КЗпП України передбачено, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. Форма такого повідомлення не передбачена, однак зазвичай це наказ по підприємстві. Без такого повідомлення скасування надбавок можна оскаржити до суду.  
    Стосовно повідомлення саме первинної профспілкової організації, то такого обов'язку не передбачено.
    
   

Щоб Ви довго не шукали - можете ознайомитися  хоча б з цією справою: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22490690. У ній є колективний договір, де аналогічно прописано розмір надбавок, як і у Вашому колективному договорі, однак через відсутність фінансування їх було скасовано, і суд погодився, що все було у рамках законодавства.

Svyatoslav Pikul, дуже вдячна Вам за відповідь!