Директор позашкільного закладу

    Працюю директором позашкільного закладу. Чи маю право вести гуртки в цьому ж закладі в робочий час директора? Наперед вдячна за відповідь!

    Відповідно до ст. 21 Закону України «Про позашкільну освіту», педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.
    Посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.
    Водночас відповідно до ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту», розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління.
    Враховуючи вищевикладене чинне законодавство не забороняє керівнику позашкільного закладу вести гуртки, але потрібно вирішити питання з щодо педагогічного навантаження. Вам потрібно звернутися до відповідного вищестоящого по відношенню до позашкільного закладу органу управління.