Чи має право на одержання оздоровчих коштів молодша медсестра (санітарка) онкоцентру?

Чи має право на одержання оздоровчих коштів молодша медсестра (санітарка) онкоцентру?

    Абзацом 3 п. 2 постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено, що з 1 січня 2012 року медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.
Матеріальна допомога на оздоровлення є обов’язковою виплатою та кошти на її виплату необхідно передбачати в кошторисі закладу охорони здоров’я. При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.
    Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, установлено Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117 (далі — Довідник № 117), відповідно до якого молодші медичні сестри з догляду за хворими належать до категорії «робітники», а кваліфікаційними вимогами до обіймання зазначеної посади є повна та базова загальна середня освіта, підготовка на курсах або робочому місці, без вимог до стажу роботи.
    Перелік лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я затверджено наказом МОЗ від 28. 10. 2002 р. № 385.
    Номенклатуру спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою затверджено наказом МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23. 11. 2007 р. № 742.
    Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затверджено наказом МОЗ від 25. 12. 92 р. № 195.
    Таким чином, до медичних і фармацевтичних працівників належать особи, які допущені до медичної і фармацевтичної діяльності, тобто:
1) професіонали з повною вищою медичною і фармацевтичною освітою;
2) фахівці з базовою і неповною медичною освітою. Нагадаємо, що згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28. 06. 2010 р. № 327, і Довідником N9 117 до них належать:
- молодші спеціалісти, які отримали неповну вищу медичну освіту, яку забезпечують училища, технікуми, віднесені до вищих навчальних закладів освіти І рівня акредитації;
- бакалаври, які отримали базову вищу медичну освіту, яку забезпечують коледжі та інші вищі заклади освіти II рівня акредитації (ст. 43 Закону України «Про освіту» від 23. 05. 91 р. № 1060-ХІІ і ст. 6, 7 та 8 Закону України «Про вищу освіту» від 17. 01. 2002 р. № 2984-III).
    Отже, молодші медичні сестри з догляду за хворими не є фахівцями з базовою та неповною медичною освітою, тому на них не поширюється дія абз. 4 п. 2 постанови КМУ від 11. 05. 2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
    Відповідно до п. 4 постанови КМУ від 30. 08. 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та п. 5. 11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05. 10. 2005 р. № 308/519 (далі—Умови №308/519), керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
    Зазначені умови поширюються на всі категорії працівників закладів охорони здоров’я.