Голова ОСББ

У багатоквартирному будинку створено об'єднання співвласників ОСББ (статут стандартний), за рекомендацією підприємства, (що в протоколі зборів не вказано), яке продавало квартири в цьому будинку був обраний головою громадянин, який не має квартири в цьому будинку і не проживає в ньому. (Чи правомірна така реєстрація?) В даний час ця людина ухиляється від виконання своїх обов'язків, перевів гроші об'єднання на рахунки приватних осіб без відповідних документів (договорів, рахунків і т.п.) Яким чином (крім загальних зборів) можна обмежити правомочності даної посадової особи, на підставі яких документів можна змінити голову, крім протоколу загальних зборів?

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків» для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.
Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.
Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.
Закон не встановлює жодних обмежень до членів правління щодо їх членства в ОСББ. Іншими словами членом правління ОСББ може і не бути член ОСББ. При цьому обирати голову ОСББ можуть тільки члени ОСББ або їх представники. Тому особа, що не має квартири у Вашому будинку і не проживає в ньому може бути обрана головою ОСББ.
Якщо у Вас типовий статут, як Ви вказали, то обрання членів правління та їх відкликання відноситься до виключної компетенції загальних зборів і саме таким чином можна поміняти голову ОСББ.