Чи можливо виписати без згоди

Добрий день! Така ситуація, мама з татом розлучені 5 років. Нас троє дітей, двоє повнолітніх і один неповнолітній. Ми були прописані у батька. Чи міг він виписати нас без нашої згоди? На момент виписки я була вагітна і вже стояла на обліку. Я не перебуваю в шлюбі.

Згідно ст.18 ЗУ «Про охорону дитинства», держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Діти - члени сім'ї наймача або власника житлового приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем. Органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, що їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла. Відповідно, батько не міг виселити неповнолітніх зі своєї квартири без його згоди. Що стосується повнолітніх дітей, то зазначений закон на них не поширюється, так як дітьми вони вважалися до досягнення ними 18 років. Тому необхідно звернутися до ЖК, де вказаний правовий статус членів сім'ї власника житла. Згідно ст.157 ЖК, член сім'ї власника жилого будинку (квартири) може бути виселено у випадках, передбачених частиною першою статті 116 цього Кодексу. Виселення провадиться у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Згідно ст.116 ЖК, члена сім'ї можуть виселити, якщо він систематично руйнує чи псує жиле приміщення, або використовує його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття робить неможливим для інших проживання в одній квартирі чи одному будинку, а заходи запобігання і громадського впливу виявилися безрезультатними. Також повнолітні діти могли бути виписані без дотримання вказаних умов, якщо вони не проживали у вказаній квартирі протягом 6 місяців.