Представництво в суді

Як правильно оформити довіреность на представника відповідача на ведення справи в суді?

Повноваження представника на ведення справи в суді повинні бути стверджені такими документами:
- для членів колегіальних органів, громадських організацій - витягом з протоколу засідання відповідного органу управління;
- для представників підприємств - довіреністю від імені підприємства;
- для адвокатів -ордером або договором на надання послуг.
Довіреності від підприємств видаються за підписом керівника із печаткою.
Довіреності від організацій та обєднань видаються за підписом відповідних осіб, уповноважених статутом, і з печаткою.
Письмові довіреності громадян посвідчуються нотаріально.

Відповідно до стаття 58 КАСУ документами, що підтверджують повноваження представників в адміністративному суді є:
1. Довіреність. Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи.
2. Повноваження законних представників підтверджуються документами, які стверджують займану ними посаду чи факт родинних,опікунських тощо відносин з особою, інтереси якої вони представляють. Засвідчені підписом судді копії цих документів приєднуються до справи.
3. Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи,
організації.
4. Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується нотаріально або посадовою особою підприємства, установи, організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні,
чи за рішенням суду або за місцем його проживання (перебування).
5. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, який виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або договором про надання правової допомоги. До ордера адвоката обов'язково додається витяг із договору, у якому
зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін.
6. Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Частина четверта статті 58 КАСУ є важливим чинником забезпечення доступу до правосуддя. При великій вартості нотаріальних послуг, можливість посвідчити довіреність на ведення справи в адміністративному суді за містем проживання (у житлово-експлутаційній організації, у керівника ОСН тощо) є важливою альтернативою. Відмова засвідчити довіреність за місцем проживання може бути оскаржена до суду, з вимогою відшкодувати маральну шкоду - відповідна судова практика мається.

ДОВІРЕНІСТЬ

Село ____________ ______________ району __________________ області,

________________________________________________ дві тисячі дев’ятого року.

Я, Іванова Ірина Іванівна, 26 лютого 1939 року народження, ідентифікаційний номер 1234567890, паспорт МН 211842, виданий __________________ 08 лютого 2000 року, зареєстрована за адресою: _______________________, виходячи з договору укладеного в усній формі з моїм представником Петровою Тетяною Петрівню, 08 серпня 1981 року народження, ідентифікаційний номер 1234567890, паспорт МН 120558, виданий ____________________ 23 жовтня 2003 року, зареєстрованою за адресою: ______________________________________, уповноважую її представляти мої інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, судових органах будь-якої юрисдикції, приймати участь при розгляді цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ у місцевих і апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, у Верховному Суді України, включаючи перегляд рішень, ухвал, постанов суду за нововиявленими обставинами, з усіма правами і обов’язками, передбаченими діючим законодавством України для позивача, відповідача або третьої особи.

При цьому представник від мого імені має право знайомитися з матеріалами справ, робити з них витяги та знімати копії, одержувати копії рішень, ухвал, постанов суду та інших документів, що маються у справі, приймати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування та заперечення, змінювати підстави або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову, визнавати позовні вимоги повністю або частково, закінчувати справу мировою угодою, знайомитися з протоколом, технічним записом та журналом судового засідання і подавати до них свої зауваження, приймати участь в судовому засіданні при розгляді зауважень, а також знайомитися з текстом, який зафіксовано технічними засобами в ході судового процесу, отримувати копії з будь-яких носіїв інформації, оскаржувати в апеляційному і касаційному порядку судові рішення, ухвали і постанови, а також підписувати всі документи, які пов’язані з виконанням даної довіреності.

Представник має право представляти мої інтереси при виконанні винесених судом рішень, ухвал і постанов по цивільним, господарським, адміністративним справам, а також в частині майнових стягнень по кримінальним справам, мирових угод, затверджених судом, виконавчих написів нотаріусів, також постанов державних виконавців про виконавчий збір та накладення штрафу, пред`являти виконавчі документи до виконання та стягнення, вимагати виконання рішень, одержувати по виконавчих документах присуджене майно чи гроші. При цьому представнику надаються права, передбачені Законом України «Про виконавче провадження».

За цією довіреністю представнику надано право ведення від мого імені переговорів та попереднього узгодження всіх процедурних питань, подання, підпису та одержавння всіх документів, необхідних для виконання повноважень, включаючи позовні та інші заяви, скарги, сплачувати за мене платежі, отримувати кошти, розписуватися за мене, а також виконувати всі інші дії, повязані з наданими повноваженнями.

Довіреність видана терміном на три роки до _____________________________________________ дві тисячі дванадцятого року без права передоручення повноважень .