Контракт з пенсіонером

    Я працюю в педагогічному училищі викладачем педагогіки, являюсь штатним працівником. При виході на пенсію за віком, я продовжую працювати викладачем педагогіки. Чи правильно, що при продовженні роботи після виходу на пенсію адміністрація заключила зі мною контракт? Чи не обмежує це моїх прав?

    Відповідно до ст. 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
    В ст. 40 ЗУ «Про вищу освіту» передбачається укладання трудових контрактів з керівниками (деканами) факультетів. Стосовно інших педагогічних працівників цього не передбачено.
Але відповідно до ст. 2 ЗУ «Про вищу освіту» законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається з законів України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.
Відповідно до пункту 3 ст. 54 ЗУ «Про освіту». Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом.