Отримав постанову адміністративного суду, не зовсім розумію про, що вона. Як бути?

Отримав постанову адміністративного суду, не зовсім розумію про, що вона. Як бути?

Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або державного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту. Подання заяви про роз'яснення судового рішення допускається, якщо воно ще не виконано або не закінчився строк,
протягом якого судове рішення може бути подане для примусового виконання. Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення протягом десяти днів із повідомленням заявника (особи, яка бере участь у справі, державного виконавця, які звернулися із заявою про роз'яснення судового рішення) та осіб, які беруть участь у
справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові заяви про роз'яснення рішення. Подання заяви про роз'яснення судового рішення зупиняє перебіг строку, встановленого судом для виконання судового рішення, а так само строку, протягом якого судове рішення може бути подане для примусового виконання.
Копія ухвали про роз'яснення судового рішення не пізніше наступного дня після її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а також заявнику, які не були присутні у судовому засіданні. Ухвалу про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні може бути оскаржено.

Також ви можете вивіити її текст тут, на сайті і ціла купа кваліфікованих юристів усе вам прокоментує :))

До ______________________________

(найменування суду)

_________________________________,

(процесуальний статус, П. І. Б. заявника)

що мешкає за адресою: ____________________________________

(місце проживання, засоби зв’язку)

ЗАЯВА
про роз’яснення рішення

“___” ____________ 20__ р. _________________________________________

(найменування суду, П. І. Б. судді)

в судовому засіданні розглянута справа __________________________________

____________________________________________________________________.

(вказати П. І. Б. сторін та предмет спору у справі)

Суд постановив рішення ___________________________________, згідно з яким _________________________________________________________________.

(вказати суть постановленого судом рішення)

Проте зазначене рішення суду є не зовсім зрозумілим (неясним) в частині (що стосується) ________________________________________________________.

На підставі викладеного вище та керуючись ст. 221 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Роз’яснити рішення _____________________________________ суду у справі

______________________________________________________________________

(П. І. Б. сторін, предмет спору, номер справи)

в частині _____________________________________________________________.

Додатки:

Копії заяви про ухвалення додаткового рішення та додатків (відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб у справі).

__________________/___________________/
(підпис)

“___” ________________ 20__ р.