У який термін, суд повинен прийняти до розгляду поданий позов?

У який термін, суд повинен прийняти до розгляду поданий позов?

Питання про відкриття провадження у справі (або відмову) має бути вирішене не пізніше 10 днів з дня надходження заяви (ст.122 ч.3 ЦПК), про що постановляється судове визначення, яке видається позивачеві. Попереднє судове засідання призначається і проводиться протягом 1 місяця з дня відкриття провадження у справі (ст.129 ЦПК).

Відповідно до п. 4 ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України, Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви. Стаття 122 КАС України визначає, що адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття
провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом.