Як і куди можна оскаржити відмову у наданні групи інвалідності?

Як і куди можна оскаржити відмову у наданні групи інвалідності?

Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. №83 (далі - Положення), та Порядком організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. №221, встановлений, зокрема, порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій. Так, у разі незгоди оглянутого з рішенням районної, міжрайонної, міської медико-соціальної експертної комісії він має право подати про це письмову заяву до республіканської, Кримської, обласної, центральної міської медико-соціальної експертної комісії або до медико-соціальної експертної комісії, в якій він проходив огляд, або до відповідного відділу (управління) охорони здоров’я. Комісія, що проводила огляд, або відділ (управління) охорони здоров’я в триденний строк з дня одержання заяви надсилають усі наявні документи разом із заявою на розгляд республіканської, Кримської, обласної, центральної міської медико-соціальної експертної комісії, яка не пізніш ніж через місяць з дня подання заяви проводить переогляд хворого і приймає відповідне рішення.
До Міністерства охорони здоров’я України, у складі якого є відділ медико-соціальної експертизи, може бути оскаржене рішення республіканської, Кримської, обласної, центральної міської медико-соціальної експертної комісії.
Міністерство охорони здоров’я при виявленні фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає іншому складу обласної або республіканської медико-соціальної експертної комісії з урахуванням усіх наявних обставин повторно розглянути питання, рішення з якого оскаржується, а також вживає інших заходів, що забезпечують дотримання чинного законодавства при проведенні медико-соціальної експертизи.
Рішення медико-соціальної експертної комісії також може бути оскаржене до суду шляхом подання адміністративного позову про визнання рішення МСЕК незаконним.