Які права споживача житлово - комунальних послуг?

Які права споживача житлово - комунальних послуг?

Конституція України задекларувала право громадянина знати свої права. Але на жаль, більшість громадян України не володіє інформацією про те, який обсяг прав надає чинне законодавство споживачам житлово-комунальних послуг.

По-перше, права споживачів, в тому рахунку споживачів комунальних послуг, регламентуються вимогами Закону України «Про захист прав споживачів». Відповідно до цього Закону споживачі мають наведені нище права.

1. На захист своїх прав державою, що означає направленість діяльності держави на захист прав споживачів.

2. Належну якість продукції та обслуговування, що вказує на те, що споживачі мають право на отримання послуги, якість якої не може бути нищою за встановлені законом стандарти якості. Стандарти якості комунальних послуг визначаються нормативними актами, які визначають гранично-припустимі показники. Наприклад, для теплозабезпечення - це мінімальна температура в квартирі споживача, мінімальна температура води в системі опалення, тривалість опалювального сезону, для водопостачання - це хімічний склад води, мінімальний тиск іт.д. Зважаючи на вищенаведені факти, споживачі мають право отримувати житлово-комунальні послуги, показники яких відповідають наведеним нормам.

3. На необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про виробника (виконавця, продавця). Ці положення регламентують обов’язок підприємства, що надає комунальні послуги, щодо необхідності надання споживачу відомостей про якісні характеристики послуг. Тобто при наявності вимоги споживача, комунальне підприємство зобов’язано надати йому наприклад інформацію про стан виконання поточного ремонту будинку, про тиск води, про властивості природного газу.

4. На відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством. Наведена норма регламентує можливість відшкодування збитків, що було нанесено споживачу неякісною послугою. Наприклад, споживач має право вимагати від комунального підприємства виплати йому певної грошової суми у випадку, якщо в результаті припинення теплопостачання розмерзлися батареї в його квартирі чи у випадку, коли в результаті бездіяльності житлово-експлуатаційної організації протік дах будинку і в квартирі необхідно виконувати ремонт.

5. На звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.
Споживачі мають право звертатися за захистом своїх прав:
- до суду;
- до Державного комітету по захисту прав споживачів.
Споживачі мають право вимагати надання ним послуг належної якості чи повернення коштів, сплачених за неякісні послуги, а також мають право на стягнення моральної шкоди.

Пам’ятайте, споживачі комунальних послуг мають об’єм гарантованих державно наведених нижче прав.

1. Одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, що регламентує право споживача одержувати житлово-комунальні послуги, якісні показники яких відповідають затвердженими державою нормативам, а також умовам договору на надання житлово-комунальних послуг.

2. Одержувати у встановленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості.

3. На відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг.

4. На усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг.
Споживачі мають право вимагати від комунальних підприємств усунення недоліків житлово-комунальних послуг (наприклад ремонту в під’їзді, підвищення температури води в системі опалення) в строк, що визначено договором на надання відповідної житлово-комунальної послуги.

5. На зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

Чинне законодавство надає можливість споживачу заявляти про отримання ним неякісних послуг або послуг не в повному обсязі. У випадку надання комунальним підприємством неякісної послуги, споживач, згідно вимог чинного законодавства, зобов’язаний щомісячно надавати комунальному підприємству акт-претензію, в якій має міститися інформація про неякісну послугу. В свою чергу, комунальне підприємство зобов’язано перевірити наведені в акті-претензії відомості і перерахувати вартість наданої послуги.

6. На несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діюче законодавство створює можливість тимчасово відмовитися від отримання комунальних послуг. Споживач має право на тимчасову відмову в отриманні послуг по водопостачанню, водовідведенню, газопостачанню у випадку відсутності в квартирі лічильника. Відповідно, в такий період споживач звільняється від оплати наведених послуг. Для тимчасової відмови в отриманні наведених комунальних послуг споживач має звернутися із заявою до підприємства, що надає цей вид комунальних послуг.