Відпустка вчителем

На відпустку якого розміру я маю право, якщо пропрацювала 6 місяців,працюю вчителем в школі?

Педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання
відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
Тривалість щорічної основної відпустки вчителя ЗНЗ - 56 календарних днів.

Відповідно до ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 квітня 1997 р. N 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF) вчителі (всіх спеціальностей) мають права на відпустку тривалістю 56 календарних днів. Обчислюється вона АБО пропорційно відпрацьованому часу, АБО надається повної тривалості авансом за час, що буде відпрацьований. Оскільки "право ... педагогічних... працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі".