Який термін виготовлення документації?

Складено договір від 13.02.2013 р. з приватним підприємством для розробки технічної документації із землеустрою щодо складання документів (для надання кадастрового номеру),обмір земельної ділянки повторно, по визначенню координат кутів повороту межі та кадастрову зйомку земельної ділянки. Ціна робіт 1000 грн. Маю договір купівлі-продажу земельної ділянки від 2003. Але не був виготовлений новий державний акт. Питання: який термін виготовлення цих документів та чи потрібні вищенаведені послуги для виготовлення документації, а також чи дійсно ці послуги коштують 1000 грн.?

Щоб присвоїти кадастровий номер такій земельній ділянці дійсно слід виготовляти документацію. В договорі на виготовлення документації зазначається строк виконання такого договору. Однак, згідно вимог Закону України «Про землеустрій» максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. Для належного складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та внесення відомостей про неї до автоматизованої системи державного земельного кадастру необхідно виконати низку процедур з ведення державного реєстру земель відповідно до вимог Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему від 02.07.2003 № 174 та зареєстрованого в Мін’юсті 25.07.2003 за № 641/7962, а саме: перевірку та обробку інформації на магнітному носії (обмінного файлу), внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та внесення записів до Поземельної книги.
Щодо вартості вказаних робіт по виготовленню документації, то вона встановлена спільним Наказом №97/298/124 від 15.06.2001 року Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки для державних земельних ресурсів, а для інших – рекомендована для застосування (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0579-01).