Чи має право орендар на користування землею до збирання врожаю, або на відшкодування витрат?

Договори оренди земельних ділянок судом визнані недійсними. На ділянках були посіяні озимі культури. Як бути з врожаєм? До визнання договорів оренди недійсними на посів озимих було витрачено великі кошти... Чи має право орендар на користування землею до збирання врожаю, або на відшкодування витрат?

Відсутність у договорах оренди землі хоча б однієї з істотних умов, передбачених частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду землі» є підставою для визнання таких договорів оренди недійсними. За положеннями Цивільного кодексу недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (ст. 216). Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути пред'явлена будь-якою заінтересованою особою. Суд може застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину з власної ініціативи. Крім того, варто знати, що суд може застосувати з власної ініціативи реституцію як наслідок недійсності оспорюваного правочину. Інші наслідки недійсності оспорюваного правочину (відшкодування збитків, моральної шкоди тощо) суд застосовує відповідно до статті 11 ЦПК (за заявою/клопотанням сторони) Отже, у Вашій ситуації наслідком недійсності договору, перш за все, є повернення земельної ділянки власнику. В рішенні, зазвичай, визначається дата повернення такої землі. Тому, земельна ділянка повертається власнику разом з посівами (врожаєм). А от щодо питання відшкодування, то це залежить від того, чи виникало у орендаря право на такі посіви. Якщо виникло – орендар окремо (якщо це питання не ставилося в позові про визнання недійсним) може звернутися з позовом до суду про відшкодування вартості врожаю.