Які є строки позовної давності?

На що не поширюється строк позовної давності три роки?

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. Необхідно зазначити, що строки позовної давності залежать від природи правовідносин, а отже, й виду судочинства. Відповідно до чинного в Україні законодавства, є цивільний, господарський, адміністративний та кримінальний процеси. І кожен з них має свої особливості, зокрема й щодо строків позовної давності.

Загальна позовна давність, встановлена тривалістю у три роки, поширюється на вимоги про захист цивільних прав або інтересів.

Спеціальна позовна давність встановлена для окремих видів вимог. Так, відповідно до ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України, позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені); про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації; про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності; у зв'язку з недоліками проданого товару; про розірвання договору дарування; у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти; про оскарження дій виконавця заповіту.

Позовна давність у пять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману, а у 10 років - до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину.

На деякі вимоги позовна давність не поширюється взагалі. Це вимоги, що випливають із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом; вимоги вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу; вимоги про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; вимоги власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право; вимоги страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) та ін.

Для трудових спорів, згідно зі ст. 233 Кодексу законів про працю України, також встановлені особливі строки позовної давності.

В адміністративному судочинстві також відводиться певний строк, у межах якого особа, яка вважає, що її права порушено суб’єктом владних повноважень, може звернутись до суду.

Так ,ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює 6-ти місячний строк на звернення до суду. Перебіг строку починається з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк. (ч. 3 ст.99 КАС України)

Також місяць Вам надається на оскарження рішення, на підставі якого суб’єктом владних повноважень до Вас може бути заявлена вимога про стягнення грошових коштів. (ч.5 ст.99 КАС України). Це ,як правило, стосується рішень податкових органів або пенсійних органів, коли вони виявляють незаконну переплату пенсії і , відповідно, приймають рішення про перерахунок розміру пенсії у бік зменшення.

Під час перебігу виборчого процесу також встановлюються спеціальні строки оскарження. Зокрема, позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій може бути
подано до адміністративного суду у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч. 6 ст. 172 КАС України).

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може
бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч. 8 ст. 172 КАС України).

Позовну заяву про уточнення списку виборців може бути подана не пізніш як за два дні до дня голосування. (ч. 3 ст. 173 КАС України).

Позовну заяву з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби може бути подано до суду:
у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;
у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.(ч. 2 ст. 181 КАС України).

І у випадку, коли на Вас наклали адміністративне стягнення, на оскарження відповідної постанови в порядуку адміністративного судочинства Ви маєте 10 днів.