Оформлення на роботу

Я інвалід 1 групи з дитинства, інколи, коли можу, підробляю продавцев, а зараз мене хочуть оформити офіційно. Чи можу я оформитися і що для цього потрібно?

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводять до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті. Інвалідність визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Мінохорони здоров'я України.
Процедура оформлення на роботу інвалідів дещо відрізняється від загальновстановленої, зокрема інвалід повинен при укладанні трудового договору з роботодавцем надати довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), що підтверджує його статус (присвоєну групу інвалідності), а в подальшому буде підставою для надання відповідних пільг. Інші документи, необхідні для укладання трудового договору, інвалід подає у загальному порядку.
Важливо знати про пільги, передбачені працюючим інвалідам, зокрема такі:
- при прийнятті на роботу інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, не встановлюється випробувальний термін;
- на прохання інвалідів роботодавці зобов'язані встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створювати пільгові умови праці;
- надурочна робота і робота у нічний час допускається лише за згодою працівника-інваліда за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;
- інваліди війни мають переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
- інваліди мають право на розірвання строкового трудового договору в разі, коли стан здоров'я перешкоджає виконанню роботи за трудовим договором;
- у разі відмови у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю інваліду, направленому за розподілом після закінчення навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодавства про працю адміністрація підприємства (об'єднання), установи й організації відшкодовує витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця, де він проживає, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним;
- інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, інвалідам III групи – 26 календарних днів. При цьому за бажанням працівника-інваліда надається відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві;
- інваліди I та II груп мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 60 календарних днів щороку, інваліди III групи – тривалістю до 30 календарних днів щороку.
Згідно із Законом № 875-XII не допускаються відмова в укладанні трудового договору з інвалідом або просуванні його по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу можуть призвести до погіршення здоров'я інваліда.