Як змінити позовні вимоги?

я чув, що зміна підстав і предмету позову не допускається, а якже тоді змінити позовні вимоги?

Дійсно дуже часто вже під час судового процесу виникає необхідність доповнити, збільшити, уточнити, змінити позовні вимоги и т.д.
Що в такому разі необхідно робити?
По-перше необхідно застерегти, що в діючому ЦПК України не передбачена можливість доповнення позовної заяви (така можливість передбачена для апеляційної скарги (ст. 300 ЦПК) та касаційної скарги (ст. 330 ЦПК), як це не парадоксально звучить. Тим паче в кодексі відсутнє таке поняття як уточнення позовних вимог. Так, зважаючи на практику розгляду справ в судах, часто подаються уточнення та доповнення позовних вимог і це взагалі «проходить». Але ж грамотний суддя, або представники Відповідача завжди можуть не допустити таких дій.
В цьому разі щоб не втрапити в халепу необхідно подавати заяву про зміну предмету або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог (ст. 31 ЦПК), що фактично дає нам право внести уточнення та доповнення які нам треба.
Але тут також є нюанс – законодавець формулюючи статтю зазначив, що позивач може змінити або підставу, або предмет позову. Зміна підстав і предмету позову не допускається (тут ви все правильно "чули"). Верховний Суд України відзначив, якщо в процесі розгляду справи повністю змінюються підстави й предмет позову, то це слід розглядати як нові позовні вимоги, які мають бути оформлені письмовою заявою у відповідності з ЦПК і одночасною відмовою від раніше заявлених вимог.
Предмет позову – це матеріальний зміст позовних вимог позивача, проявляється в матеріально-правовій заінтересованості – отримати певне матеріальне благо (див. коментар до ст. 26 ЦПК України).
Підстава позову – обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, які об’єктивуються у поданих доказах. Верховний Суд України відзначив, що під підставами позову, які згідно зі ст. 31 ЦПК може змінити лише позивач, слід розуміти обставини, якими обгрунтовуються позовні вимоги, а не самі по собі посилання позивача на певну норму закону, яку суд може замінити, якщо її дія не поширюється на дані правовідносини.

До речі зміна підстав або предмету позову може мати важливе тактичне значення. Під час процесу позивач може декілька разів змінювати предмет чи підстави позову. Використання цієї тактики дозволяє виявити аргументи та докази відповідача, які потім можна використати для обгрунтування власних вимог, заявити найбільш незручні для захисту вимоги.

До _______________________суду
Судді ___________________________

Позивач:
Відповідач:
Треті особи:

Заява
про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог
У проваджені ________________ суду знаходиться справа за моєю первісною позовною заявою до ___________________________ «про __________________________». Згідно ст.ст. 27, 31 ЦПК України, я вважаю за необхідне змінити предмет позову та збільшити позовні вимоги.
(описуються підстави зміни предмету позову та збільшення позовних вимог)
Беручи до уваги означене вище, керуючись ст.ст. 27, 31 ЦПК України,

ПРОШУ:
1._____________________
2.______________________

ДОДАТКИ:
____________________

______________________

«___» _________ 201_ р.