Індексація

Який місяць вважати базовим для нарахування індексації розміру аліментів визначених у твердому розмірі 600 грн. щомісячно, якщо платник офіційно не працює (аліменти нараховані з грудня 2011 р.)?
2) Чи правомірно мені у виконавчій службы відмовили за моїм зверненням про нарахування пені за період несплати платником аліментів з грудня 2012 р.?

Відповідно до Сімейного кодексу України розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору - судом. А отже для того, щоб нарахувати заборгованість і відповідно пеню, Вам необхідно для цього звернутися з позовом до суду.
Щодо індексації, то відповідно до ст. 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. У той же час Закон про індексацію встановлює, що індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані ними в гривнях на території України і не мають разовий характер. Зокрема, індексації підлягають:
- Пенсії;
- Стипендії;
- Оплата праці (грошове забезпечення);
- Суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- Суми відшкодування шкоди, завданої працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.
Як бачимо, суми виплачуваних аліментів прямо в Законі про індексацію не згадані. Однак у ст. 2 цього Закону зазначено, що «Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, не передбачені частиною першою цієї статті».
В даний час підприємства (установи, організації) , здійснюють індексацію аліментів відповідно до Порядку № 10782. Згідно п. 2 вказаного Порядку перелік об'єктів індексації, дійсно, був дещо розширено та конкретизовано в порівнянні з передбаченим Законом про індексацію. Однак і в Порядку № 1078 аліменти не були названі серед об'єктів індексації. Інших законів або нормативних актів, які прямо регулюють дане питання, немає.
Таким чином, у підприємства немає правових підстав самостійно проводити індексацію аліментів і утримувати їх в іншій (більшої) сумі або в іншому порядку, відмінному від передбаченого виконавчим документом.
При заяві одержувачем вимоги про індексацію одержуваних сум аліментів йому слід звернутися до державного виконавця з заявою про проведення перерахунку суми аліментів у зв'язку з її індексацією. Тільки після цього підприємство буде мати підстави здійснити таку індексацію.
Хоча з іншого боку навіть незважаючи на відсутність у Законі про індексацію та Порядку № 1078 прямих вказівок про індексацію аліментів, виконавець міг би самостійно провести перерахунок аліментів і проіндексувати їх, посилаючись на норму ст. 184 Сімейного кодексу і загальні норми Закону про виконавче провадження .
Якщо ж для самостійної індексації сум виплачуваних аліментів виконавець побоюється застосувати Закон про індексацію і Порядок № 1078 «за аналогією», то в такому випадку він (або сам стягувач - одержувач аліментів) має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення , яким було визначено аліменти у твердій грошовій сумі, або із заявою про зміну порядку виконання рішення з урахуванням необхідності проведення індексації аліментів. При наявності зміненого виконавчого документа або ухвали суду і / або постанови державного виконавця, що регулюють питання проведення індексації аліментів, що стягуються у твердій сумі, підприємство зможе утримувати з працівника проіндексовані суми аліментів.