Педагогічне навантаження

Поясніть, будь ласка, ситуацію щодо розподілу педагогічного навантаження викладачів вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Я працюю старшим викладачем ВНЗ на 1,0 ставки. Цього року при плануванні педагогічного навантаження мені повідомили, що не вистачає годин аудиторного навантаження. При цьому на роботу оформляють сумісників як внутрішніх так і зовнішніх. Чи можуть мене на наступний навчальний рік оформити на 0,5 ставки? Чи зобовязана адміністрація в першу чергу забезпечити "нагрузкою" штатних працівників і тільки після цього брати на роботу сумісників?

Питання розподілу педагогічного навантаження регулюється п. 63 Інструкції Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року N 102. - навчальне навантаження викладачам та іншим педагогічним працівникам розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом один раз на рік до початку навчального року залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів, кількості годин, передбачених навчальними планами та інших конкретних умов, що склались у закладі. У випадку, якщо повне навантаження (навантаження на тарифну ставку) всім працівникам встановити неможливо і педпрацівники не згодні працювати при неповному навантаженні, вирішується питання про скорочення чисельності штату працівників згідно Кодексу законів про працю.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік; навантаження педагогічних працівників - 720 годин на навчальний рік. Слід враховувати, що відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Відповідно до норми «Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 р. № 455, прямим обов'язком керівника закладу освіти є доведення до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) про педагогічне навантаження в наступному навчальному році.