Як продати спадкове майно, якщо не має свідоцтва про право на спадщину?

Як продати спадкове майно, якщо не має свідоцтва про право на спадщину?

Спадкоємець, на основі ст. 66 Закону України «Про нотаріат», має право отримати свідоцтво про право на спадщину.
Свідоцтво про право на спадщину – це процесуальний нотаріальний акт, який засвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців. Не можна успадкувати лише право на спадкове майно, не взявши на себе обов’язки, з ним пов’язані. Спадкоємець не може успадкувати одну частину спадку, а від іншої відмовитися. Якщо успадковане майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, то свідоцтво про право на спадщину є для спадкоємців основним правовстановлюючим документом.
Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом спадкоємцю, який прийняв спадщину. Загальний строк на прийняття спадщини встановлений у відповідності до вимог ст.1270 ЦК України в 6 місяців і починається з дня відкриття спадщини. По закінченню цього строку у спадкоємця виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину.
Для отримання свідоцтва про право на спадщину, на основі ч.2 ст. 1269 ЦК України і п. 207, 208 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», спадкоємець зобов’язаний особисто подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, або відправити його поштою, попередньо засвідчивши справжність підпису на заяві в нотаріальному порядку. Спадкоємець, який не подав у встановлений термін заяву про прийняття спадщини, але фактично вступив в управління спадковим майном на протязі 6 місяців з дня відкриття спадщини, має право на основі ч.3 ст.1268 ЦК України подати заяву про прийняття спадщини після спливу зазначеного строку, і отримати свідоцтво про право на спадщину. Спадкоємець, якому за рішенням суду встановлено додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини, зобов’язаний в межах встановленого судом строку прийняти спадщину шляхом подання нотаріусу за місцем відкриття спадщини заяви про видачу йому свідоцтва про право на спадщину.