Підкажіть, будь ласка, як можна отримати дублікат свідоцтва про смерть?

Я втратив свідоцтво про смерть своєї матері. Підкажіть, будь ласка, як можна отримати дублікат свідоцтва про смерть?

У випадку, коли у Вас не зберігся оригінал свідоцтва про смерть, Ви маєте право звернутися в органи
РАГСу за місцем проживання для отримання дубліката. Для цього Вам необхідно заповнити бланк
заяви встановленої форми, а також надати документи що підтверджують спорідненість з померлим.
Згідно п.2 розділу 6 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2000 року №52/5, посвідчення про смерть повторно
видається іншому з подружжя, а також дітям, утому числі і усиновленим, а також їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, дідові і бабі як з боку батька,
так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем згідно із законом або заповіту, представникові органу
опіки і опікування. Якщо Ви не належите до вказаної категорії осіб, то повторне посвідчення про
смерть Вам не видадуть.