документи для іміграції

Які документи подаються до ДМС для отримання дозволу на імміграцію в Україну?

Щоб отримати дозвіл на іміграцію, відповідно до ст. 9 ЗУ "Про іміграцію" до органів ДМС подається заява та наступні документи: три фотокартки; копія документа, що посвідчує особу; документ про місце проживання особи; відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі); документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Додаткові вимоги можна прочитати за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14