Хто не може бути допитаний як свідок ?

Хто не може бути допитаний як свідок ?

Не можуть бути допитані як свідки:
1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі та не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати з цього приводу показання;
2) представники в судовому процесі, захисники у кримінальних справах - про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника;
3) священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;
4) професійні судді, народні засідателі та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення;
5) інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, без їхньої згоди.
3. Фізична особа має право відмовитися від давання показань щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім'ї або близький родич цих осіб).
4. Свідок викликається в судове засідання з ініціативи суду або осіб, які беруть участь у справі. Особа, яка бере участь у справі, заявляючи клопотання про виклик свідка, повинна зазначити його ім'я, місце проживання (перебування), роботи чи служби та обставини, щодо яких він може дати показання.
5. Свідок зобов'язаний прибути до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини.
6. У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'язаний завчасно повідомити про це суд.
7. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом, а також на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.
8. За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених законом підстав свідок несе кримінальну відповідальність.

добро дня маю запитаня .Я був на кримінально- судовому засідані по кримінальній справі в якості як свідок .давши свої покази ,від того часу Минуло три роки і мене знов викликають у якості свідка ,у мене сімя дитина один рочок дружина, чи маю я право не явитись до суду . Я нехочу щоб мене виділи ті кримінальні люди які були три роки назад в клітках у суді і я давав покази, на даний час вони вже звільнились ,і тепер пересуд ,чи можливо щоб я не приїжджав на суд так як я знаходжусь на роботі в іншій державі .Щиро вам вдячний за будь яку інформацію.

    Як у старому так і новому КПК передбачений обов'язок свідка прибути за викликом суду. Однак ст. 138 нового Кримінального процесуального кодексу передбачено поважні причини неприбуття особи на виклик, серед яких є - відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо. Якщо Ви знаходитеся в іншій державі, то це поважна причина для неприбуття.
    За неприбуття на виклик ст. 139 нового КПК передбачено штраф (від 500 до 2 тис. грн) або привід (коли Вас примусово супроводять до суду), а також адміністративну відповідальність (також штраф у розмірі 3-8 неоподаткованих мінімумів (51 - 136 гривень).
    Однак до Вас не будуть цього застосовувати, якщо у Вас була поважна причина для неприбуття, а також, якщо Ви заздалегідь повідомили про неприбуття суд. У Вас є поважна причина, однак радимо Вам повідомити суд, що Ви не может прибути виклик суду через поважну причину - перебування на роботі в іншій країні. Це ви можете зробити через третіх осіб, або шляхом відправлення листа на адресу суду.