Як правильно робиться перехід з однієї пенсії на іншу?

Хочу судитися з пенсійним фондом, бо вони не перевели мені пенсію по інвалідності на пенсію по віку. Як правильно робиться такий перехід з пенсії на пенсію?

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором (ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
Пункт 3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного Фонду від 25.11.2005р. №22-1, заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації), а при необхідності – його законним представником (батьки або опікун (піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) представника.
Крім того, варто пам’ятати, що днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про переведення з одного виду пенсії на інший з усіма необхідними документами.
Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для переведення з одного виду пенсії на інший документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо переведення з одного виду пенсії на інший.
Часто помилково вважають, що переведення, наприклад, з пенсії по інвалідності на пенсію по віку, відбувається автоматично з досягненням особою пенсійного віку.
Якщо ви бажаєте звертатись до суду, оскаржуючи рішення, дії або бездіяльність органів пенсійного фонду, то в такому випадку звертатись до суду можна у визначеному нормами Кодексу адміністративного судочинства України порядку.