Що мені робити?

Я здав в оренду свою квартиру. Одного дня мені зателефонували сусіди знизу і повідомили, що я їх заливаю. Приїхавши до своєї квартири, я побачив що батареї перемерзли і полопали, а згодом вода з системи затопила сусідів. Особа, якій я здав житло відмовляється відшкодовувати збитки, мотивуючи це тим, що він декілька днів не проживав в квартирі, а за цей час вибило світло і розмерзлась система. Я пустив жити людину не уклавши договору оренди, але в мене є свідки нашої усної домовленості. Що мені робити?

Між Вами та особою, що за Вашою згодою проживає у квартирі виникли правовідносини з приводу відшкодування завданої шкоди (деліктні правовідносини), що врегульовані цивільним законодавством.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Цивільне законодавство визначає поняття «реальних збитків». Згідно до п.1 ч. 2 ст. 22 ЦК України реальними збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.
Таким чином, в даному випадку відшкодовуванню підлягають саме реальні збитки.
Проте, відповідно до цивільного законодавства договір найму (оренди) житла укладається у письмовій формі (ст. 811 ЦК України).
В зв’язку з тим, що договору оренди укладено не було, договірні правовідносини не виникли й відповідно відповідальність сторін не була передбачена.
Таким чином, відповідальність особи, яка проживала у Вашій квартирі за договірними правовідносинами виключається.
Разом з тим, цивільним законодавством передбачено вид відповідальності, яка настає з не договірних правовідносин.
Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Також, згідно ч. 2 ст. 1192 ЦК України розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Відшкодування збитків (шкоди) відповідно до вищезазначених статей не потребує наявності договірних відносин.
З огляду на викладене Вам підлягають відшкодуванню збитки завданні винною особою, тобто особою, яка за Вашою згодою проживала у даній квартирі.
Проте, обов’язковою умовою відшкодування збитків особою, яка проживала у Вашій квартирі є доведення факту завдання ним збитків та причинного зв'язку між його діями чи бездіяльністю та завданою шкодою.
Якщо збитки не були відшкодовані у добровільному порядку за вимогою власника, тобто за Вашою вимогою, Ви маєте право звернутися до суду з відповідним позовом.
При цьому, відповідно до положень ст. ст. 22, 1166 ЦК України заявляючи вимогу про відшкодування збитків (шкоди) доказуванню підлягають наступні обставини:
1. факт спричинених збитків;
2. належність майна особі, яка звертається з відповідним позовом;
3. розмір шкоди, що має підтверджуватися актом обстеження квартири ЖЕКом або актом обстеження незалежного оцінювача, чи/та платіжними документами, що підтверджують розмір понесеної шкоди (при цьому, при доведенні розміру шкоди не допускаються показання свідків);
4. також, необхідно довести вину особи-відповідача у завданні збитків та причинний зв'язок між його діями чи бездіяльністю та завданою шкодою.
При цьому, вина особи-відповідача може бути підтверджена письмовими доказами, поясненнями свідків та іншими засобами доказування передбаченими процесуальним законодавством.
Вимоги про відшкодування збитків пред’явленні до фізичної особи розглядаються місцевим судом загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства згідно встановлених правил підсудності.
В даній ситуації я можу надати Вам кваліфіковану юридичну допомогу, скласти позовну заяву та представляти Ваші інтереси в суді.

Скажіть будь-ласка,помер дідо(власник машини),ніякого заповіту чи спадщини не оставив,доручення на машину також не було,він був один власник,чи можу я машину зняти з обліку і продати або переписати на себе,я являюсь внуком померлого

Якщо Ваш дід помер і не залишив заповіту, то це не означає, що він не залишив спадщини. Спадщина - усе майно, яке належить йому на праві приватної власності, у т. ч. автомобіль, а також зобов'язання (борги і т. д.) А оскільки заповіту немає, то спадкувати це майно будуть спадкоємці Вашого діда за законом, тобто по чергах. Відповідно до ст. 1261 ЦК України у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Тобто усе майно Вашого діда ділиться між Вашою бабою, прабабою, прадідом, якщо живі вони та дітьми Вашого діда, у т. ч. Вашими батьками порівну. Якщо автомобіль - усе майно, яке належить діду, то вона ділиться між вищезгаданими особами. Вони, звісно ж, можуть відмовитися від своєї частки на користь іншого. Якщо Ваші батьки померлі, то тоді частку, яка їм належить - відійде Вам. Ось такий принцип спадкування автомобіля Вашого діда буде застосований.