Проблеми з ЦЗ

Я стою на обліку в центрі зайнятості. Його працівник час від часу примушує мене брати участь в громадських роботах по благоустрою міста. Я бажаю одержати роботу за своїм фахом - інженера-програміста, а не працювати двірником. Чи правомірні дії працівника і чи може він зняти мене з обліку як такого, що відмовився брати участь в громадських роботах?

Потрібно звернутися до ЗУ "Про зайнятість населення".
Відповідно до вказаного Закону зареєстровані безробітні мають право на безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції:
послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру;
консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);
інформації про свої права та обов'язки як безробітного;
відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі та інші права передбачені Законом.
Таким чином, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції зобов’язаний сприяти працевлаштуванню безробітного.
Разом з тим, реєстрація безробітного в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, може припинитися, зокрема, у разі:
- дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання;
- дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
- припинення професійного навчання за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, без поважних причин.
Також, реєстрація безробітного в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції припиняється й з інших підстав передбачених Законом.
Тобто, реєстрація Вас як безробітного може припинитися при дворазовій відмові від пропонованої Вам підходящої роботи.
Згідно до положень Закону України «Про зайнятість населення» підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний.
Тобто, підходящою роботою для Вас є робота що відповідає Вашій спеціальності інженера-програміста. А тому, зняти Вас з реєстрації як безробітного відповідно до законодавства можливо якщо ви двічі відмовитеся від пропонованої роботи саме за фахом.
Разом з тим, у разі коли неможливо надати безробітному роботу за професією протягом шести місяців з дня реєстрації як безробітного, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров'я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.
Таким чином, якщо протягом 6 місяців Вам не буде надано роботи за фахом служба зайнятості може запропонувати роботу не за спеціальністю але яка буде відповідати вашим здібностям і стану здоров’я, що також в свою чергу буде вважатися підходящою роботою.
Проте, якщо Ви не працювали за попередньо здобутою професією (спеціальністю) понад 12 місяців, підходящою для Вас вважається робота, яку Ви виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутою раніше професією (спеціальністю) може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці.
Таким чином, на роботу яка вважається для Вас підходящою впливає термін впродовж якого ви не працювали за фахом. Але громадські роботи відповідно до положень вказаного Закону не є для Вас підходящою роботою, а тому реєстрація Вас як безробітного не може припинитися у разі відмови від громадських робіт.