Питання по виплатам на дітей

Я недавно народила дитину і звернулась в соцбез за відповідною виплатою, яку отримують матері при народженні третьої дитини, оскільки я вже народжувала одну дитину, однак вона померла у віці 2 роки, а потім усиновила іншу дитину. Однак соцбез мені відмовив у виплаті, як на третю дитину, а повідомили, що народжена дитина вважається моєю другою дитиною. Чи дійсно я маю право на виплату при народженні, як на другу дитину, а не на третю?

Питання виплат коштів при народженні дитини регулюється Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27.12.2001 року.
Зокрема, у вказаному Порядку п.13 передбачено, що розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась, а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були усиновлені дружиною.
Звідси, при визначенні кількості дітей враховується: Ваша перша дитина, яка вважається живонародженою, однак померлою, друга – усиновлена і третя – народжена. Отже, Ви повинні отримати допомогу при народженні дитини у розмірі, що визначений на третю дитину – кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму.

Согласно ст.8 Закона Украини «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» от 21.11.92 г. лицам, которые усыновили или взяли под опеку ребенка в течение двух месяцев со дня ее рождения помощь по беременности и родам предоставляется на основании решения об усыновлении с дня усыновления или установления опеки и до окончания срока послеродового отпуска.
Помощь в связи с беременностью и родам назначается, если обращение было не позднее 6 месяцев.
Согласно ст. 10 одноразовая помощь при рождении ребенка по этому Закону предоставляется одному из родителей (усыновителю или опекуну) не застрахованному в системе общеобязательного государственного социального страхования
Вы имеете право на выплату при рождении, как на второго ребенка, поскольку Вы усыновили ребенка через 2 года после рождения первого ребенка.