Кредит у банку

Мій чоловік взяв кредит у банку, хоча я про це не знала. Чи може банк надати мені відомості про суму кредиту?

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Оскільки при укладенні кредитного договору між Банком та клієнтом, Вашим чоловіком виникають правові відносини, то інформацію пов’язана з кредитним договором є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Банк має право розкрити таку інформацію лише з письмового дозволу власника інформації, тобто з дозволу Вашого чоловіка.
При цьому зауважу, що відповідно до ч.2, ч.3 ст. 65 Сімейного кодексу України при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.
Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.
Враховуючи викладене, оскільки кредитний договір не підлягає нотаріальному посвідченню, згода другого з подружжя на його укладення не потрібна. В той же час, якщо сума кредитного договору значна, Ви коли дізнаєтесь про укладення такого договору (отримаєте від чоловіка інформацію про даний договір), зможете звернутись до суду з позовом про визнання договору недійсним.
Також, слід зазначити, що згідно з нормами ч. 4 ст. 61 Сімейного кодексу договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї.
Таким чином, в разі якщо кредит чоловіком брався не в інтересах сім’ї, а лише в його особистих інтересах (гроші витрачені лише на потреби чоловіка), то обов’язок його сплати буде лежати на чоловіку, і, навпаки, якщо гроші отримані в кредит використані на спільні потреби, обов’язок сплачувати кредит лежить на обох членів подружжя.
У зв’язку з викладеним раджу Вам звернутись до Банку з листом, який надіслати рекомендованою кореспонденцією, в якому вказати, що Ваш чоловік взяв кредит на особисті потреби і відбулось це без вашої згоди.