Представництво в адміністративному судочинстві

Відповідно до статті 16 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ в адміністративному суді, яка надається в порядку, встановленому законом.
Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. У випадках, встановлених законом, правова допомога може надаватися й іншими фахівцями в галузі права. Порядок і умови надання правової допомоги, права й обов’язки адвокатів та інших фахівців у галузі права, які беруть участь в адміністративному процесі і надають правову допомогу, визначаються цим Кодексом та іншими законами.

Також відповідно до статті 56 КАС сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника.
Представником може бути фізична особа, яка досягла повноліття і не визнана судом недієздатною, а також фізична особа до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства може самостійно брати участь.
Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.

Матеріал: