Громадські роботи

Чи мають право відправляти мене на громадські роботи, якщо я вагітна на 22 тижні. На обліку в центр зайнятості 3 місяці

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.
Таким чином, до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру Ви можете залучатись лише добровільних засадах (тільки за наявності Вашої згоди). Відмова від виконання громадських робіт не тягне зняття Вас з обліку громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу, і безробітні.
Відповідно до ст. 176 КЗпП України забороняється залучення вагітних жінок до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження.
Відповідно до ст. 178 КЗпП України вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Аналізуючи викладені норми можливо зробити висновок, що громадські роботи, якщо вони не пов’язані з працею, яка відповідно до медичного висновку не рекомендована вагітній, є такими роботами, на які можливо залучати вагітних, проте, як зазначалось вище, лише за їх добровільним бажанням.
Враховуючи викладене Ви маєте право відмовитись від виконання громадських робіт.