відмовита у видачі трудової книжки

Чи можуть при звільненні відмовити у видачі трудової книжки після звільнення, якщо не підписаний обхідний лист?

Відповідно до ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. Лист Мінпраці та соцполітики від 12.1.2005 № 06-4/3 "Щодо посади «виконавчий директор» та визначення діянь, які відносяться до грубих порушень законодавства про працю" відносить невидання трудової книжки до "інших грубих порушень законодавства про працю", за які може настати відповідальність відповідно до ст. 172 ККУ.