Сусід проти

Сусід не дає згоди на побудову огорожі між ділянками. Що робити?

Відповідно до положень ст. 373 Цивільного кодексу України право власності на землю гарантується Конституцією України. Право власності на землю (земельну ділянку) набувається і здійснюється відповідно до закону. Власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення.
Згідно з роз’яснень Держбуду, які стосуються п.3.19. Державних будівельних норм 360-92**, а також ст.103 Земельного Кодексу України (Інформаційний бюлетень №10-2003) планування і забудова міських і сільських поселень" поверховість забудови, граничні розміри житлових будинків, площа забудови, вимоги до господарських будівель, їх складу, огорожі ділянок, благоустрою території встановлюються місцевими правилами забудови.
Розроблення таких правил та їх затвердження здійснюється відповідно до норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про планування і забудову територій».
В разі, якщо через відсутність таких правил питання огорожі ділянок залишається неврегульованим, внаслідок чого можуть виникати конфлікти з питання влаштування парканів, їх конструкцій, наслідків будівництва (затінення та ін.), для розв’язання конкретної ситуації можуть застосовуватись також положення Земельного кодексу України.
Зокрема, ст. 103 Земельного кодексу України «Зміст добросусідства» зобов’язує власників та користувачів земельних ділянок обирати такі способи їх використання, за яких власникам, користувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей ( в тому числі затінення ділянки). Згідно з п. 3 згаданої статті власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них. Серед таких прав є право на забудову, отже, й на користування спорудженою будівлею у відповідності до санітарних норм.
Також, відповідно до положень ст. 106 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.
За правилами ст. 108 Земельного кодексу у випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.
Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.
Таким чином, Ви на власний розсуд маєте право встановити паркан згідно з виділеними межами земельної ділянки (огорожу ділянки), яка вам належить, при цьому, дотримуючись правил добросусідства, установлених ст. 103 Земельного кодексу України.
В свою чергу, Ваш сусід вправі звернутися за захистом власних прав у встановленому законом порядку та вимагати відновлення порушених прав. При цьому, він зобов’язаний довести, що встановленням огорожі земельної ділянки (паркану) обмежується його право власності на земельну ділянку або на житловий будинок тощо.