Чи можна оформити на мене відпустку по догдяду за дитиною до 3-х років?

Моя дружина є приватним підприємцем. Вона народила дитину Чи можна оформити на мене, як на її чоловіка та батька дитини , відпустку по догдяду за дитиною до 3-х років?

Відповідно до ст. 18 Закону про відпустки та ст.179 КЗпП відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину. Але згідно частини 4 ст. 20 Закону про відпустки підставою для надання такої відпустки вищезазначеним особам є довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною і виплату їй допомоги по догляду за дитиною припинено (із зазначенням дати). Отже, лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини згідно з встановленими законодавством вимогами, ст. 2 Закону про відпустки гарантовано право батька дитини, баби чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, на отримання відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги). Таким чином , право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, є похідним від права матері на таку відпустку, тобто мати може делегувати своє право на відпустку вищезазначеним особам.
Водночас згідно зі ст. 42 Господарського кодексу підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Статтею 2 Закону про відпустки визначено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Відповідно до зазначеного, мати дитини як приватний підприємець не має права на будь-який вид відпусток, у тому числі й на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах.Таким чином, у наведеному випадку відсутня підстава для надання працівнику (батьку дитини) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.