Надання додаткової оплачуваної відпустки для захисту дипломного проекту.

Доброго дня. На підставі статей 216, 217 КЗпП України, та статті 15 ЗУ "Про відпустку" надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та захисту дипломного проекту сроком на 4 місяці. Чому не можна взяти оплачувану відпустку на 1 місяць? Бо на 4 місяці не кожного відпустять з роботи. Дякую.

По-перше, питання не стоїть: відпустять - не відпустять. КЗпП зобов'язує роботодавця надати відпустку строком на 4 місяці.
Слід зауважити, що норми, установлені ст. 13 — 16 Закону про відпустки, є обов’язковими для виконання саме роботодавцем, оскільки ст. 202 КЗпП покладає на роботодавця обов’язок створювати працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, умови для суміщення роботи з навчанням.
Отже, роботодавець зобов’язаний надати працівнику додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням тривалістю, визначеною ст. 15 Закону про відпустки, а саме 4 місяці. До речі, ВНЗ, де Ви навчаєтеся має надати довідку-виклик. Якщо у цій довідці менший строк - роботодавець може надати відпустку на менший строк.
Зменшити тривалість навчальної відпустки з власної ініціативи роботодавець не може.
Водночас працівники, які поєднують роботу з навчанням, мають право повністю або частково відмовитися від пільг, установлених законодавством щодо надання навчальних відпусток, у тому числі в період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). Якщо працівнику заздалегідь відома дата захисту дипломного проекту (роботи), доцільно вказати в заяві про надання навчальної відпустки строк відпустки менше, тобто можете просити відпустку на місяць, якщо Вам достатньо місяця.

Дякую за відповідь. Мені було б достатньо 1 місяця. Але бухгалтерія запропонувала таку альтернативу: або 4 місяці оплачуваної відпустки, або 2 тижня неоплачуваної. Якщо я можу просити оплачувану відпустку на місяць, як ви відповіли мені, то скажіть, будь ласка, якими законодавчими актами це регулюється, бо в ЗУ це не оговорено - 4 місяці і крапка.

Доброго дня! Дуже уважно прочитала відповідь Svyatoslav Pikul щодо додаткової оплачуваної відпустки для написання дипломного проекту. Начебто все зрозуміла, та в бухгалтерії нашого підприємства наполягають, щоб студенти брали всі чотири місяці як вказано в довідці-виклику. Свої дії аргументують ЗУ "Про відпустки" та КЗпПУ, де вказано термін - 4 місяці. Як я можу захистити своє право на відпустку меншого терміну? В ЗУ "Про відпустки" та в КЗпПУ ця процедура не врегульована, на які законодавчі акти можна ссилатися, якщо відпустка потрібна на період з 03.04.2014 по 02.06.2014 р., а в довідці-виклику вказано: (з 03.02.2014 по 02.06.2014 р.). Дуже чекаємо на Вашу відповідь!

Якісь дивні у Вас бухгалтерії.
Є лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. N 2/13/116-13 "Про оплату навчальних відпусток та проїзду до навчальних закладів", де зазначено таке: "Отже, для роботодавця підтвердженням того, що працівник-студент успішно навчається (тобто за ним немає академзаборгованості) та тривалості перебування у навчальній відпустці є довідка-виклик навчального закладу." Отже, як бачимо, тривалість відпустки має насамперед визначатися строком, який є у довідці-виклику.
Тих хто хоче прямої норми, що навчальну відпустку можна скоротити - змушений буду розчарувати. Законодавство не досконале, такої норми немає. Хоча достатньо лише статті 2 ЗУ "Про відпустки", де зазначено, що відпустка - це право, відповідно Ви можете ним розпорядитися, як захочете, у т. ч. і обмежити у строці.
Про те, що її можна скорочувати - свідчить і практика судів.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3619436
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/397614
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18141768
Там зазначено, що роботодавець при наданні відпустки має керуватися саме довідкою-викликом, а не строком у 4 місяці (1 рішення: "Доводи позивача про наявність права на додаткову відпустку тривалістю 4 місяці незалежно від тривалості, вказаної у довідці-виклику, безпідставні").
Мало того, як бачимо з цих справ особи зверталися з проханням надати відпустки на строк, менший ніж встановлений КЗпП і Законом "Про відпустки"
Але наскільки я розумію - для бухгалтерій це не аргументи.
Моя порада для ordmanty, якщо Ви хочете попрацювати 2 місяці, а у відпустку піти з 3.04, то просто напишіть заяву про надання щорічної відпустки не зараз, а 2 квітня на термін з 3.04 по 2.06.2014 р. і додайте цю довідку- виклик. Підстав для відмови Вам у такому випадку немає.