Підтвердження трудового стажу

Чи можливо підтвердити трудовий стаж на підставі свідчень двох свідків, що для цього потрібно зробити? Трудову книжку загубили на підприємстві.

Якщо трудову книжку було загублено на підприємстві, то це не обов’язково означає її остаточну втрату. Вам необхіднозаявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнення - в інші строки власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки. Якщо відновлення трудової книжки все ж не можливо, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Зазначені документи видаються за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
Безпідставна відмова у видачі даних документів є незаконною. Тому Ви можете звернутися до суду з позовом на незаконні дії роботодавця. Відповідачем по даній справі буде зазначатися підприємство, яке відмовило Вам у видачі трудової книжки чи інших підтверджуючих документів.
Законодавством передбачаються і такі випадки при яких унеможливлюється отримання будь-якого підтверджуючого документа. Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12 серпня 1993 р. № 637 передбачається можливість підтвердження трудового стажу показами свідків, в тому випадку коли підтверджуючі цей факт документи були втрачені. Зокрема, п.2 Загальних положень вказаної постанови наголошує, що у разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.
П. 18. Постанови наголошує, що за відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
Пенсійним фондом України було надано роз’яснення з приводу підтвердження трудового стажу свідками і зазначено, що Вам потрібно надіслати офіційний лист-звернення до Управління пенсійного фонду за місцем Вашого проживання в якому зазначити прохання про призначення пенсії та викласти обставини за яких було втрачено документи підтверджуючі Ваш трудовий стаж та підтвердити обставини того, що архівні дані цих документів відсутні і відновленню в архівних установах не підлягають. Після того як Ви отримаєте відповідь з Пенсійного фонду Вам не обхідно подати позовну заяву про підтвердження трудового стажу за показами свідків, де відповідачем за даних обставин буде Управління Пенсійного фонду до якого надсилався лист.