Сила розписки

Я дав гроші в борг. Позичальник мій добрий знайомий і нотаріально ми борг не оформляли. Я взяв з боржника розписку в присутності ще двох осіб. Чи буде мати силу така розписка, взагалі які вимоги до розписки і що вона дає в подібній ситуації?

Розписка – це документ, який посвідчує передання позикодавцем позичальникові певної грошової суми або визначеної кількості речей.
Питання забезпечення боргового зобов’язання розпискою дійсно передбачено національним законодавством України, а саме – Цивільним кодексом України. Вони визначені параграфом 1 глави 71 та іменується як позика та договір позики. Цивільний кодекс України було прийнято 16.01.2003 року – відтоді змін, що стосувалися б договору позики чи процедури повернення боргу за борговою розпискою залишилися незмінними.
Першочергово, правове становище розписки закріплюється в статті 545 Цивільного кодексу України, що іменується як підтвердження виконання зобов'язання. В даній статті йдеться про те, що прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов'язку.
Згідно із ст. 1047 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), розписка є підтвердженням укладення договору позики між сторонами – тобто, розписка сама по собі не є договором позики, але підтверджує, що такий договір мав місце. Статтею 1046 ЦК встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
За усталеною судовою практикою стягнення боргу на підставі однієї лише розписки (без письмового договору позики) – процедура законна, можлива і реальна. Складатися розписка повинна позичальником власноручно (щоб згодом він не зміг заявити, що розписку писав (підписував) не він, у випадку судового розгляду почеркознавча експертиза зможе підтвердити, що саме він склав розписку; тому також вкрай небажано складання розписки на комп’ютері з подальшим підписанням її позичальником – так як лише підписи позичальника може не вистачити для здійснення почеркознавчої експертизи). Що стосується підписів як мінімум двох свідків на розписці, то вони не є обов’язковими (це не встановлено ні чинним законодавством, ні судовою практикою).
Згідно статті 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів можна встановити в розписці. Якщо в розписці не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Крім того, згідно зі ст. 625 ЦК, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Отже, якщо позичальник виявився не добросовісним, відмовляється повертати запозичені кошти, уникає контакту з Вами то основним шляхом вирішення цієї ситуації є подання позовної заяви до суду та стягнення з боржника в примусовому порядку суми заборгованих коштів. В своєму позові докладно надайте відображення всіх деталей та особливостей укладення та підписання такої боргової розписки, її умови, строки повернення. Вкажіть, яких дій було вчинено зі сторони боржника, що було застосовано Вами для встановлення причин прострочення заборгованості. Одразу хочу зазначити, що такі позови у більшості своїх випадків задовольняються судами але існує високий відсоток того, що ці рішення так і не були виконані.