1-денний лікарняний

Чи можна взяти лікарняний на один день? Наприклад, при візиті до стоматолога, коли потрібно відлучится з роботи, зробити разову процедуру?

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції «Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» затвердженої наказом МОЗ України 13.11.2001р. №455 інструкції визначає суб’єктів, яким надається право видачі листків непрацездатності. До них належать, зокрема, лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та ін.
Заборона такої видачі встановлена для наступних лікарів: станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік, будинків відпочинку, туристичних баз, зубопротезних поліклінік (відділень), санітарно-профілактичних закладів.
Згідно п 2.2 Інструкції, при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.
З огляду на вищевикладене, лікарю-стоматологу не заборонено видавати зазначений документ, звісно, крім лікаря зубопротезної поліклініки, тому, теоретично він має право видати листок непрацездатності.
Оскільки законодавством встановлений лише граничний термін, а про мінімальний мова не йде взагалі, відповідно, прямої заборони на видачу лікарняного листка терміном на один день немає.