Рішення не виконується

Що робити, коли є два рішення суду про призначення пенсії, але їх не виконує пенсійний фонд.

За загальним правилом обов'язковими до виконання є судові рішення (постанови та ухвали), що набрали законної сили. Судові рішення набирають законної сили за правилами статті 254 КАСУ.
Постанова або ухвала суду, що набрали законної сили, підлягають виконанню на всій території України.
Рішення суду може бути виконано в добровільному, або в примусовому порядку.
Примусове виконання рішень суду, в тому числі про призначення пенсії здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
Виконавчий лист видається судом першої інстанції, який постановив рішення на руки зацікавленій стороні.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання до органу виконавчої служби за місцем знаходження боржника протягом року, з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, після чого вжити всіх заходів спрямованих на виконання рішення суду.
Невиконання судових рішень тягне за собою кримінальну відповідальність. Так, відповідно до ст. 382 Кримінального кодексу України умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені службовою особою, - караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Подання про притягнення винних осіб – працівників Пенсійного фонду до кримінальної відповідальності має вносити до правоохоронних органів державний виконавець, якій здійснював виконавчі дії.
Крім того, з метою забезпечення повного, правильного і своєчасного виконання судових рішень в адміністративних справах, адміністративний суд наділений повноваженнями щодо здійснення контролю за їх виконанням. А саме, відповідно до ст. 267 КАСУ суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат. Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина - до Державного бюджету України. Питання про накладення штрафу вирішується за клопотанням позивача або за ініціативою судді у судовому засіданні з повідомленням сторін.