Оскарження висновку МСЕК!!

Я, Яремчук Ірина Несторівна , 22.06.1963 року народження, проживаю в м.Яремче,Івано-Франківської обл. м.т. 0680074308

З 2008 року перебувала на заробітках в Франції в м.Париж. В квітні 2012року у мене виявили рак шийки матки 2 ступеня, призначили 5 курсів хіміотерапії,25 курсів радіотерапії, 1 курс кюрітерапії. 19.09.2012р.була оперована і проходила реабілітаційний курс в госпіталі Кремлев Бісетр м. Париж. В березні 2013року повернулася на батьківщину в зв'язку з тим, що не взмозі працювати і утримувати себе закордоном. Але ж на Україні, як і в Франції залишилась без засобів на існування змушена була йти працювати нелегально продавцем в магазині, але в зв'язку з кризою магазин закрили і я знову залишилась без роботи.
Так,як реабіталіційний період був не пройдений до кінця в м. Парижі і на Україні також, стан мого здоров'я з кожним днем погіршувався і я не взмозі працювати, щоб забезпечити себе, а також не маю фінансової змоги на лікування.
Від знайомих дізналася,що маю право на пенсійне забезпечення по групі інвалідності. Зібрала всі документи на МСЕК і 10.04.2014року міжрайонна комісія МСЕК надала мені 3 групу інвалідності, мотивуючи тим, що я не лікувалась на Україні і тільки зараз звернулась до них.
Я з цим рішенням не згідна, так, як іншим пацієнтам з таким же діагнозом надавали 2 групу інвалідності. Прошу юридичної допомоги у вирішенні цього питання!

Питання, яке ви порушуєте, регулюють відповідні документи:
наказ МОЗ України N 561 від 05.09.2011 року Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності (далі вживатиму скорочення "Інструкція", ось посилання: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11
Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затверджене Постановою Кабінету міністрів від 3 грудня 2009 р. № 1317 (далі вживатиму скорочення "Положення", ось посилання (воно після Положення про медико соціальну експертизу): http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/print1392297523882126
Відповідно до цих документів важко сказати, яку саме групу Ви повинні отримати. У п. 27 Положення зазначені критерії встановлення інвалідності. Так там зазначено, що:
"Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;

обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності."

На підставі цих критеріїв мені важко, як людині, яка не розбирається у експертизах та медецині сказати, яку групу Ви повинні отримати, однак я точно можу сказати, що такого критерію, як лікування за кордоном для встановлення групи інвалідності немає.
Відповідно до п. 23 Положення у разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров'я. Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд Кримської республіканської, обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.
Тому Вам потрібно подати протягом місяця від дня отримання висновку в Івано-Франківське обласне бюро медико-соціальної експертизи заяву про оскарження результатів експертизи та вимогу призначити нову експертизу, яку Ви пройдете в обласному МСЕК.
Адреса обласного МСЕК: м. Івано-Франківськ, вул. Переяславська, 27
Номери телефону: +38 (034) 252-22-01 - тел/факс
+38 (034) 252-22-20
Якщо і там Вам відмовлять, можна звертатися до МОЗ, або до суду, однак надіюся, до цього не дійде.

Якщо щось не зрозуміло, або додатково хочете дізнатися - звертайтеся.