Сплата аліментів

Якщо дитина певний час проживає з батьком, то чи може він відсудити припинення сплати аліментів?

Стаття 180 Сімейного кодексу визначає обов'язок батьків утримувати дитину, що полягає в тому, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
У статті 181 даного Кодексу зазначено, що способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. Як стало зрозуміло з Вашого листа аліментні виплати були присуджені рішенням суду.
Сімейний кодекс України у статті 188 передбачає наступні підстави звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину (в тому числі й виплати аліментів).
По – перше, батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
По – друге, батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.
Відповідно до частини 4 статті 223 ЦПК України, якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них.
Тому, враховуючи вказану Вами ситуацію батько може подати до суду позов про припинення стягнення аліментів, де і зазначити факти, що є підставами для припинення стягнення (проживання дитини з батьком та надання в зв’язку з цим їй повного забезпечення з його сторони).
В суді необхідно буде довести факт проживання дитини з платником аліментів, адже без доказів суд такий позов не задовольнить.