Догляд за людиною похилого віку

у сім'ї захворіла людина похилого віку, тепер не встає. Потрібний догляд, може син догдядати, але він працює і не на пенсії. Як можна оформити такий догляд, щоб зберегти за ним робоче місце?

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності…» загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї).
Відповідно до ч. 4 cт. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності» допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більш як за 7 календарних днів.
Враховуючи викладене, лікарняний може бути наданий Вашому сину не більш як на 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більш як на 7 календарних днів.
Таким чином, згідно законодавства України відсутні можливості збереження робочого місця на час догляду за хворим батьком, проте згідно з пунктом «є» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», в стаж роботи, який дає право на трудову пенсію, зараховується час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійної сторонньої допомоги.
Час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійної сторонньої допомоги, встановлюється на основі акту обстеження фактичних обставин здійснення догляду і документів, котрі підтверджують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи та дітей-інвалідів) і вік (для престарілих та дітей-інвалідів).
Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на основі свідчень, одержаних від органів управління житловим фондом. Документами, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідки органів праці і соціального захисту населення або Пенсійного фонду чи інші документи.
Документами, що підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка з паспорта чи довідка органів управління житловим фондом та інші.
Враховуючи викладене, в разі виникнення необхідності звільнитись з роботи для забезпечення догляду за хворим членом сім'ї для належного оформлення трудового стажу у зв’язку із здійсненням догляду та нарахування відповідної компенсації Вам необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду.