Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Я дитина війни... допоможіть.

Допоможіть будь ласка у складенні позовної заяви щодо стягнення виплати дітям війни за 2010 рік.
Мене звати Полякова Антоніна Вікторівна я 1938 року народження. Будь ласка сформулюйте основний текст позовної заяви, а реквізити сторін дані які потрібно я додам сама..

діти війни

------------- районному суду

Позивач:

Відповідач:

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про зобов’язання доплати щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни
У відповідності до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року (далі – Закон) я є дитиною війни. Згідно зі статтею 6 Закону, з 01.01.2006 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна державна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” від 30 квітня 2002 року № 8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись відповідачем.
Мною ___ __________ 201__ р. було направлено письмове звернення до відповідача з запитом про фактично здійснені виплати и з вимогою здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за 2009-2010 роки та забезпечити її виплату.
Не зважаючи на те, що згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідач, діючи, як орган владних повноважень, відмовив мені у моєму гарантованому ст. 6 Закону праві, посилаючись на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. (відповідь УПФ додається).
Вважаю, що відмова відповідача є незаконною, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 Закону, державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.
Таким чином, відмова Відповідача у здійсненні перерахунку та виплаті мені соціальної державної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України, порушує мої права на соціальний захист.
Згідно із ст. 54 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та ст. 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2009 році складає: з 1 січня – 498 гривень, з 1 листопада – 573 гривень.
Таким чином, до виплати мені належало у 2009 році:
- з 1 січня 2009 р. до 31 жовтня 2009 року по 149,40 грн. (498*30%=149,40) на місяць, а всього за 10 місяців – 1494,00 грн. (149,40*10=1494),
- з 1 листопада 2009 року до 31 грудня 2009 року по 171,90 грн. на місяць (573*30%=171,90), а всього за 2 місяці 343,80 грн. (171,90*2=343,80).
Всього за 2009 рік належало до виплати 1837,80 грн. (1494,00+343,80=1837,80)
Згідно із ст. 52 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2010 році складає: з 1 січня – 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.
Таким чином, до виплати мені належало у 2010 році:
- з 1 січня 2010 р. до 31 травня 2010 р. по 208,50 грн. (695*30%=208,50) на місяць, а всього за 3 місяці – 625,50 грн. (208,50*3=625,50),
- з 1 квітня 2010 р. до 30 червня 2010 р. по 211,80 грн. (706*30%=211,80) на місяць, а всього за 3 місяці – 635,40 грн. (211,80*3=635,40),
- з 1 липня 2010 р. до 30 вересня 2010 р. по 212,70 грн. (709*30%=212,70) на місяць, а всього за 3 місяці – 638,10 грн. (212,70*3=638,10),
- з 1 жовтня 2010 р. до 30 листопада 2010 р. по 216,90 грн. (723*30%=216,90) на місяць, а всього за 2 місяці – 433,80 грн. (216,90*2=433,80),
- з 1 грудня 2010 р. до 31 грудня 2010 р. – 220,20 грн. (734*30%=220,20).
Всього за 12 місяців 2010 р. належало до виплати 2553,00 грн. (625,50+635,40+638,10+433,80+220,20=2553,00).
Фактично за 12 місяців 2009 року і 12 місяців 2010 року мені була виплачена соціальна допомога як дитині війни в обмеженому розмірі, що також підтверджується доданою до позову довідкою Управління Пенсійного фонду.
Вважаю, що відповідач повинен донарахувати і виплатити мені недоплачні суми.
Відповідно до ст.ст. 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються. Таким чином, держава взяла на себе зобов’язання забезпечити реалізацію громадянами своїх конституційних прав. За змістом ч. 1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості та в інших випадках, передбачених законом. Законом України “Про соціальний захист дітей війни” реалізовано конституційне право на соціальний захист громадян, які мають статус “дитини війни”, серед яких їм надано право на отримання 30% доплати до пенсії.
Згідно абз.1 п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2002 року за № 121/2001 р., Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади. Відповідно до зазначеного Положення на Пенсійний фонд України покладено обов’язок щодо призначення пенсії; підготовки документів для її виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Отже, обов’язок по нарахуванню та виплаті доплати до пенсії, яка передбачена Законом України “Про соціальний захист дітей війни”, покладено саме на органи Пенсійного фонду України, в тому числі – на відповідача.
Таким чином має місце протиправна бездіяльність відповідача по нарахуванню і виплаті мені соціальної допомоги, як дитині війни, у належному розмірі.
Відповідач здійснював мені нарахування самостійно. Я не є спеціалістом в області соціального захисту, не зобовязаний проводити перевірку розрахунків відповідача, який є органом одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, і я не проводив таку перевірку. При цьому я вважав, що відповідач діє у відповідності до вимог законодавства. Крім того, відповідач здійснює всі виплати в цілому, без їх розмежування і мені не було достеменно відомо яка сума виплачується мені в якості соціальної допомоги, як дитині війни.
Достовірно я узнав про порушення моїх прав відповідачем лише з його відповіді мені ___ ________ 2011 р. Таким чином я рахую, що мій строк звернення до суду з цими позовними вимогами не пропущений.
Але, якщо суд буде вважати, що цей строк в якійсь його частині мною пропущений, то прошу поновити його в звязку з зазначеними причинами пропуску, які я вважаю поважними.
Крім того, ______(зазначити особисті поважні причини пропуску строку (хвороба, тривале відрядження, інше), якщо такі є)_________, що підтверджується доданою мною до позову довідкою ___(з роботи, з медустанови, інше)_____. Також зазначені обставини можуть бути підтверджені в судовому розгляді показами свідків ____________ та ________.
Вважаю ці обставини також поважними причинами пропуску строку звернення до адміністративного суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 3, ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду Україні від 9.09.2010 року у справі 1-40/2010, ст.ст. 8, 9, 94, 99, 100, 102, 158, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України,
прошу:
1. у разі, якщо суд вважає строк мого звернення до адміністративного суду з позовними вимогами понад 6 місяців пропущеним, прошу поновити цей строк;
2. визнати протиправними недоплату належних мені, як дитині війни, сум щомісячної державної соціальної допомоги згідно зі статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” і відмову відповідача у нарахуванні і виплаті мені цієї щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком за 2009 і 11 місяців 2010 року;
3. зобов’язати відповідача – Управління Пенсійного фонду України в ------у районі -----кої області провести перерахунок призначених виплат, згідно з статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, виходячи з розміру 30 (тридцять) відсотків мінімальної пенсії за віком, розрахованої відповідно до норми ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і виплатити мені недоплачені, як дитині війни, суми щомісячної державної соціальної допомоги за 2009 рік, а також за 11 місяців 2010 року і до дати набрання сили Постановою суду;
3. стягнути з відповідача на мою користь суму сплачених мною судових витрат (держмито);
4. позов прошу розглянути без моєї участі.
Додатки:
1. копія паспорта позивача,
2. копія пенсійного посвідчення з відміткою “Діти війни”;
3. лист-відмова відповідача;
4. квитанція про сплату державного мита;
5. ___(документ на підтвердження поважності пропуску строку, якщо такий є)__;
6. копія позову з копіями додатків.
Позивач
-- ---- 2011 р.