Щодо накладення адміністративних стягнень адміністративними комісіями виконавчих комітетів районних у містах рад

 До громадської приймальні „Захисти своє право” що працює у м.Херсоні за адресою: м. Херсон, Придніпровський узвіз, 1, оф.8 у березні 2011 року звернулося декілька відвідувачів з однорідними питаннями наступного змісту:

Адміністративними комісіями Виконавчих комітетів районних у м.Херсоні рад було винесено декілька постанов по справам про адміністративне правопорушення згідно з якими, нашими клієнтами було порушено вимоги п. 2.16.17 „Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м.Херсоні” (такі правила є майже у кожному місті), а саме здійснення стоянки автотранспорту на тротуарі чи в зеленій зоні.
Всіх відвідувачів було визнано винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.152 КУпАП та піддано адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 850 гривень.
Особливість звернень полягає у тому, що Постанови всі вони отримали на пошті, а місця, де були припарковані автомобілі – облаштовані спеціальними паркувальними майданчиками (без позначень), про що свідчать фотографії, зроблені відвідувачами та показання свідків.
Проаналізувавши чинне законодавство, що регулює зазначені правовідносини, юристами громадської приймальні „Захисти своє право” було зроблено висновок, що зазначені постанови винесені з порушенням вимог чинного законодавства України, а саме:
Ст. 218 КУпАП визначено, що справи про правопорушення, передбачене ст.152 КУпАП розглядають адміністративні комісії при міських, селищних, сільських радах. Такого органу як „адміністративна комісія при районній у місті раді” не зазначено. Тобто адміністративні комісії при Виконавчих комітетах районних у м.Херсоні рад при винесенні постанови діяли з перевищенням повноважень, визначених законом. А постанови винесені неналежним органом, не уповноваженим на те Законом.
Згідно ст.293 КУпАП якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
Також, при винесенні постанови було порушено вимоги ст. 268 КУпАП, так всі відвідувачі не були ознайомлені із матеріалами справи, позбавлені права подавати докази, заявляти клопотання, мати юридичну допомогу фахівця у галузі права. 
Згідно ст. 283 КУпАП, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.
Зазначені вище постанови не відповідають вимогам ст.283 КУпАП, а саме:
 не містять опису обставин, установлених при розгляді справи;
Відповідно до вимог ст. 251 КУпАП, доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа), встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи; ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності та іншими доказами. 
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 218 КУпАП, адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею ст. 152 КУпАП. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 255 КУпАП, у справах про адміністративні правопорушення передбачені ст152 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ. 
Відповідно до ст.256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.
Протокол, складений щодо наших клієнтів не відповідають вимогам ст 256 цього Кодексу, та не може являтися доказом по справі, а саме:
 не було роз’яснено мої права та обов’язки передбачені ст.268 КупАП та не надано можливості зробити пояснення та зауваження (відсутні відповідні відмітки у самому протоколі);
На підставі вищезазначених правових норм юристами громадської приймальні „Захисти своє право” у м.Херсоні було підготовано декілька адміністративних позовних заяв про скасування вищезазначених постанов.
За результатами розгляду адміністративних позовів районними судами м.Херсона було прийнято законні та обгрунтовані рішення – скасувати постанови адміністративних комісій Виконавчих комітетів районних у м.Херсоні рад.
Чи можна розцінювати винесення таких постанов адміністративними комісіями як чергову спробу поповнення бюджету за рахунок простих мешканців міста Херсона – вирішувати не нам, але зі своєї сторони можемо запевнити, що у будь-якому випадку, схожому на цей необхідно звернутися до громадської приймальні „Захисти своє право” що працює у м.Херсоні за адресою: м. Херсон, Придніпровський узвіз, 1, оф.8, телефон для довідок 32-50-26

 

Новини: