Який порядок виплати грошової допомоги переселенцям з Криму?

Який порядок виплати грошової допомоги переселенцям з Криму?

По перше, грошова допомога надається всім категоріям сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у тому числі сім’ям військовослужбовців.

По друге, ця грошова допомога надається кожній сім’ї, яка переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя‚ з розрахунку до 75 відсотків вартості проживання в готелі, санаторії, гуртожитку тощо на добу, але не більш як 200 гривень на кожного члена сім’ї.

По третє, для отримання грошової допомоги член сім’ї, яка переселилася з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, подає місцевому органові виконавчої влади або органові місцевого самоврядування за місцем тимчасового проживання:

- заяву про надання грошової допомоги за формою яку нададуть ці органи влади;

- ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім’ї та ксерокопії свідоцтв про народження дітей.

По четверте, за результатами розгляду заяв та доданих документів про надання грошової допомоги відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування в установленому порядку приймається рішення про призначення грошової допомоги.

По п’яте, грошова допомога виплачується шляхом її безготівкового перерахування органами, визначеними в установленому порядку, на рахунки санаторно-курортних і оздоровчих закладів, закладів та установ соціального захисту населення, а також гуртожитків та готелів. /Порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, затверджений Постановою КМУ від 25 червня 2014 р. № 213/.